Anonyymiys antaa äänen myös niille, joita ei muuten kuulla

Verkkokeskusteluissa anonymiteetti vapauttaa leikkimään identiteeteillä ja puhumaan asioista, joista ei omilla kasvoillaan ja nimellään uskaltaisi puhua. Toisaalta se mahdollistaa myös vihapuheen, trollauksen ja valeuutisten levittämisen. Kuinka rakennetaan turvallinen keskusteluympäristö, joka mahdollistaa silti erilaiset näkemykset?

Anna brändisi persoonan ja arvojen näkyä

Brändin odotetaan nykyään reagoivan sitä ympäröivän maailman tapahtumiin ja ottavan ydinarvojensa mukaisesti kantaa. Pelkkä suunnitelmallinen viestiminen arvoista ei enää riitä. Reagoidakseen johdonmukaisesti impulsseihin brändillä on oltava ydinarvot kristallinkirkkaina ja markkinoinnin ketterää.

Ylivoimaisen asiakaskokemuksen resepti on yksinkertainen

Asiakastarpeen ymmärtämiselle ja ylivoimaisen asiakaskokemuksen tuottamiselle on suuri tilaus, johon on havahduttu yritysten ylimmässä johdossa asti. Tarvitaan aitoa asiakaslähtöisyyttä, asiakasymmärrystä sekä relevanttia sisältöä, joka esitetään oikeassa asiayhteydessä oikea-aikaisesti.