Julkaistu 29.6.2023

1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Aller Media Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tuottamiin ja ylläpitämiin digitaalisiin maksuttomiin ja maksullisiin sisältöpalveluihin (”Palvelu”) käyttämiseen Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän välillä.

Palvelun käyttäjän tulee tutustua näihin Ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämisen aloittamista. Aloittamalla Palvelun käyttämisen Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevassa muodossaan.

Palvelusopimus syntyy em. Palveluntarjoajan kanssa. Palvelun käyttäjän on hyväksyttävä kyseiset ehdot ennen kuin hän voi alkaa käyttää Palvelua. Palveluiden saatavuus voi edellyttää maksua, tilauksen voimassaoloa ja/tai palvelun käyttöön tarvittavia tunnuksia.

Palvelun käyttäjällä on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun käyttäjä käyttää palveluita omalla vastuullaan. Lukuoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa jakaa.

Jos Palvelut ovat saatavilla Asiakkaalle Applen AppStoren, Google Playn tai jonkin muun palveluntarjoajan kautta, niihin sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä. Palvelu voi sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin pätevät kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muut ehdot, eikä Palveluntarjoaja ole vastuussa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

 

2. Sopimuksen voimaantulo ja tilauksen peruuttaminen

Palvelun käyttäjän on oltava yli 18-vuotias tai Palvelun käyttäjällä on oltava huoltajan lupa. Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän välinen asiakassopimus astuu voimaan, kun palvelun käyttäjä lataa ostamansa tuotteen sovelluskaupasta, kirjautuu Oma Aller-tunnuksilla sovellukseen tai palveluun tai tilaa digitaalisen lehden yhteistyökumppanimme kautta. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia.

Palvelun käyttäjällä on oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain nojalla viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisen voi tehdä ottamalla yhteyttä Palvelun tarjoajan asiakaspalveluun osoitteessa aller.fi/asiakaspalvelu tai soittamalla numeroon
075 328 5102 (puhelun hinta 0,084 €/min + pvm/mpm, myös jonotuksen ajan).

Peruuttamisoikeutta ei ole, mikäli digitaalisen sisällön tai palvelun toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä Palvelun käyttäjän annettua aloittamiseen nimenomaisen ennakkosuostumuksensa. Palvelun käyttäjällä ei ole kuluttajansuojalain perusteella oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta sen jälkeen, kun lukuoikeus on aktivoitu kirjautumalla sisään palveluun.

Palvelun käyttäjä saa sähköpostitse lähetettävässä tilausvahvistuksessa erittelyn tuotteen voimassa olevasta hinnasta ja sisällöstä, sekä ohjeet digitaalisen palvelun käyttöönotosta.

 

3. Palvelun kuvaus

Palvelun käyttäjä voi ostaa digitaalisia lehden irtonumeroita, käyttää Allerin digitaalisia sisältöjä kirjautuneena ja tehdä digitaalisen lehden tilauksen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta.

 

4. Hinnat ja maksaminen

Maksullisten Palveluiden kulloisetkin osto- ja tilaushinnat ja tilauspituudet ovat nähtävillä sovelluskaupassa, sekä Allerin tai kumppanin verkkosivuilla. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Sovelluskaupassa maksu veloitetaan Palvelun käyttäjän sovelluskauppaan avaamalta tililtä, kun osto on vahvistettu. Kestotilaus jatkuu valituin laskutusvälein, ellei tilausta ole peruttu viimeistään 24 tuntia ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä.

Palvelun käyttäjä voi hallinnoida tilausta asiakastilinsä asetuksilla. Kestotilauksen peruuttaminen astuu voimaan laskutuskauden vaihtuessa, eli kestotilaus on voimassa siihen saakka, kunnes meneillään oleva laskutuskausi päättyy.

 

5. Palveluntarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

5.1 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja Ehtoja

Palveluntarjoaja varaa oikeuden tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa milloin tahansa Palvelua, Palvelun sisältöä, Palvelun saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoaja voi tehdä muutoksia oman harkintansa mukaan ja ilmoittaa käyttäjille valitsemallaan sopivalla tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi.

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla tästä Palvelun käyttäjälle. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla ja ne astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Ehtojen muutoksista mahdollisimman aikaisin. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä ja Palvelun käyttäjän katsotaan hyväksyneen Ehtoihin tehdyt muutokset, mikäli Palvelun käyttäjä käyttää Palvelua muutosilmoituksen jälkeen.

Mikäli hintojen tai Ehtojen muutokset johtuvat laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä, ne astuvat voimaan kyseisten määräysten voimaantulopäivästä alkaen ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli arvonlisävero, muu soveltuva vero tai julkinen maksu, tai niihin liittyvät viranomaisten soveltamiskäytännöt muuttuvat, palveluntarjoajalla on oikeus tehdä vastaavasti välittömiä hintamuutoksia.

Jos muutokset edellyttävät Palvelun käyttäjän laitteiden tai ohjelmistojen päivittämistä tai muita toimenpiteitä, Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Palvelun käyttäjä on vastuussa omalla kustannuksellaan laitteidensa ja ohjelmistojensa tarvittavista päivityksistä tai muutoksista.

5.2 Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää ja lopettaa Palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan käyttäjille keskeytyksestä etukäteen.

Palveluntarjoajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen osittain tai kokonaan.

Mikäli Palveluntarjoaja lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palvelun ostaneelle käyttäjälle, Palveluntarjoaja sitoutuu palauttamaan käyttäjälle rahamäärän tai tarjota muuta sisältöä, joka vastaa käyttäjän jäljellä olevaa Palveluun kohdistuvan käyttöoikeuden arvoa.

5.3 Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista ja kaupan pidettävistä tuotteista ja palveluista

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun kautta toimitetusta tai saatavasta sisällöstä eikä sen luotettavuudesta. Palvelussa esitetyt tiedot tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaisia takuita. Palvelun sisältämän tiedon käyttö tapahtuu Palvelun käyttäjän omalla vastuulla, eikä Palveluntarjoaja vastaa Palvelun käyttäjän toiminnasta, joka perustuu Palvelun sisältöön.

Lisäksi Palveluntarjoaja ei vastaa muiden palveluntarjoajien tarjoamien palvelujen tai niiden sisällön, tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien osalta millään tavalla, vaikka näihin päästäisiin Palvelun kautta linkin tai muun menetelmän avulla.

5.4 Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu (”Sisältö”) on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikki Palvelun omistusoikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet, kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen sopimuskumppaneille tai muille tietoa Palveluun tuottaville tahoille. Palveluntarjoaja säilyttää kaikki oikeudet Palvelun sisältöihin, ellei toisin mainita.

5.5 Vikojen ja häiriöiden korjaus

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

5.6 Vahingonkorvausvelvollisuus

Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa ole vastuussa Palvelun tai muiden syiden aiheuttamista välillisistä vahingoista, kuten menetetystä voitosta, tuotannon keskeytyksistä, tiedon ja tulojen menetyksistä sekä näihin liittyvistä vahingoista. On selvennyksen vuoksi todettava, että Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Palvelun käyttäjälle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa esiintyvistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun tai sen osan mahdollisesta lopettamisesta aiheutuvista vahingoista eikä myöskään Palvelun käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin liittyvistä vioista tai häiriöistä.

Palveluntarjoajan ainoa vastuu rajoittuu toimivan Palvelun toimittamiseen tai jo veloitetun Palvelun osalta maksun palauttamiseen, mikäli Palvelua ei ole, esimerkiksi ylivoimaisen esteen sattuessa, voitu toimittaa asiakkaalle.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa Palveluntarjoaja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.

 

6. Palvelun käyttäjän oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

6.1 Palvelun käyttäjän vastuu laitteista, käytöstä yms.

Palvelun käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista, sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille.

Palvelun käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, matkapuhelimensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan päätelaitteen suojauksesta.

Palvelun käyttäjä on itse vastuussa Palvelun käytöstään sekä Palveluun lisäämästä materiaalista ja sen jakamisesta muille käyttäjille ja muille tietoverkoille. Käyttäjän tulee varmistaa, että käyttö tai mainittu materiaali ei loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia eikä ole ristiriidassa näiden Ehtojen, lain tai hyvän tavan kanssa. Käyttäjän tulee myös välttää haittaa tai häiriötä verkolle, Palveluntarjoajan sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille.

Palvelun käyttäjä on vastuussa toiminnastaan, joka on ristiriidassa soveltuvan lainsäädännön ja muiden säädösten, näiden Ehtojen tai hyvän tavan kanssa. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamansa vahingot.

6.2 Palvelun käyttäjän vastuu maksuista

Palvelun käyttäjä vastaa itse kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista käyttömaksuista kuten digitaalisten tuotteiden ostamisen veloituksista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

6.3 Palvelun sisällyttäminen Internetiin sekä linkittäminen

Palvelun käyttäjä sitoutuu olemaan sisällyttämättä Palvelua tai sen osaa Internetiin taikka linkittämättä Palvelua ansiotarkoituksessa ilman Palveluntarjoajan kirjallista ennakkolupaa.

 

7. Tietosuoja

Palvelun käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluntarjoajan tietosuojaselosteen mukaisesti, joka on saatavilla osoitteessa www.aller.fi/tietosuoja.

 

8. Sopimuksen päättyminen

Digitaalisen lehden irtonumeroa koskeva sopimus päättyy osapuolten hoidettua irtonumeron ostamiseen ja toimittamiseen liittyvät velvoitteensa.

Digitaalisen lehden kestotilausta koskeva sopimus päättyy, kun Palvelun käyttäjä irtisanoo sen päättymään kuluvan laskutusjakson loppuun.

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. Sopimus purkautuu automaattisesti, jos Palvelu lopetetaan.

 

9. Sopimuksen päättymisen vaikutus

Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palvelun käyttäjän oikeus saada uusia lehtiä tai muita palveluja käyttöönsä päättyy. Samoin päättyy mahdollisuus ladata ostettuja lehtiä Palvelun käyttäjän laitteelle.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Palvelun käyttäjän aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

 

10. Muut ehdot

10.1 Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman eri ilmoitusta siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen.

10.2 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttämiseen ja Ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä Ehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

Jos Palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.