Allerin tietosuoja­­seloste

Lue täältä mm. siitä, mitä tietoa keräämme, mihin tietoja käytetään, kauanko säilytämme tietoja ja kuinka voit käyttää oikeuksiasi.

Voit myös ladata tietosuojaselosteemme.

Our Privacy Policy in English

REKISTERIN­PITÄJÄ JA TIETOSUOJA­VASTAAVA

Tämä seloste on Suomen Aller Media Oy:n kaupallisista rekistereistä.

Aller Media Oy (y-tunnus: 0872238-2) sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, [myöhemmin ”Rekisterinpitäjä”]

Osoite: Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki
Puhelin: 075 328 5102
Sähköposti: [email protected]

MITÄ TARKOITAMME ERI TERMEILLÄ?

piirretty kysymysmerkki

Tietosuoja on jokaisen perusoikeus, joka turvaa oikeuksiesi toteutumista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on määrätä, milloin, ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Käytämme selosteessa...

piirretty kysymysmerkki

Tietosuoja on jokaisen perusoikeus, joka turvaa oikeuksiesi toteutumista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on määrätä, milloin, ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Käytämme selosteessa termejä: henkilötieto, rekisteröity, asiakas, potentiaalinen asiakas ja sidosryhmä.

”Henkilötiedoilla” tarkoitamme kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, puhelutallenteet, evästetiedot, asiakastiedot ja suoramarkkinointivalinnat. Henkilötietoja voivat olla myös sellaiset tiedot, joista ei suoraan selviä ketä yksittäistä henkilöä ne koskevat. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot.

Rekisteröity” tarkoittaa sitä henkilöä kenen henkilötietoja käsittelemme.

”Asiakkaalla” tarkoitamme niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä ”yritys”) yhteyshenkilöitä, joiden kanssa meillä on asiakas- tai sidosryhmäsuhde.

”Potentiaalisilla asiakkailla” tarkoitamme sellaisia kuluttajia ja yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa pyrimme luomaan asiakassuhteen.

”Sidosryhmillä” tarkoitamme sellaisia kuluttajia ja yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa meillä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja meille tuottavien yritysten edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

MIHIN TARKOITUKSIIN JA MILLÄ PERUSTEILLA HENKILÖ­TIETOJANI KÄSITELLÄÄN?

Piirretty postimies laittaa postia postilaatikkoon

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin

 • tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen,
 • laskutukseen ja kirjanpitoon,
 • asiakas- ja kumppaniviestintään,
 • asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitoon ja kehittämiseen,
 • arvontojen ja...

Piirretty postimies laittaa postia postilaatikkoon

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin

 • tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen,
 • laskutukseen ja kirjanpitoon,
 • asiakas- ja kumppaniviestintään,
 • asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitoon ja kehittämiseen,
 • arvontojen ja kilpailujen järjestämiseen,
 • tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja analysointiin,
 • tietoturvallisuuden varmistamiseen,
 • väärinkäytösten ehkäisemiseen ja selvittämiseen,
 • lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen osoittamiseen ja oikeuksien puollustamiseen,
 • myyntiin,
 • markkinointiin
 • ja tutkimuksiin (sekä omien että joissain tapauksissa kolmansien osapuolien tuotteiden ja palveluiden osalta).

Aller käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Tuotteiden ja palvelujen toimittaminen

Käsittelemme henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi sekä laskuttamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys on esimerkiksi ostanut tuotteen tai palvelun meiltä, rekisteröitynyt käyttämään digitaalisia palvelujamme, olet tilannut sisältöjämme sähköpostiisi tai osallistunut tapahtumiimme. Tilatessasi tuotteita laskulla ja korttimaksujen yhteydessä käytämme kumppanimme tarjoamaa vahvaa tunnistautumista kuluttajakaupassa. Henkilötietojen käsittely perustuu väliseemme sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen. Olemme lain mukaan velvollisia käsittelemään ja säilyttämään laskutusta koskevia tietoja kirjanpidossa.

Kuluttaja- ja yritysasiakasviestintä

Käsittelemme henkilötietojasi asiakasviestinnässämme, esimerkiksi lähettääksemme sinulle asiakkaana tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, muutosilmoituksia ja pyytääksemme palautetta asiakkuuteesi liittyen. Henkilötietojen käsittely tähän tarkoitukseen perustuu pääsääntöisesti asiakas- tai vastaavaan sidosryhmäsuhteeseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin oikeutettuihin etuihimme.

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito, kehittäminen ja analysointi

Käsittelemme henkilötietojasi kanssasi muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, kehittämiseen ja analysointiin, kuten mm. kommunikointitapojemme parantamiseen, asiakaspalvelutoimintojen kehittämiseen sekä asiakkaille suunnattujen arvontojen ja kilpailujen toteuttamiseen.
Kehitämme toimintatapojamme sekä sisältöjämme muun muassa erilaisten kyselyiden avulla, joita lähetämme sinulle esimerkiksi tekstiviestinä tai sähköpostina. Kyselyiden vastauksia käytämme asiakaspalvelun ja tuotteiden kehittämisessä sekä kohdentaaksemme sinulle markkinointiviestintää. Lisäksi analysoimme puhelutallenteita ymmärtääksemme asiakaskokemusta paremmin kokonaisuutena ja kehittääksemme palvelujamme. Henkilötietojen käsittely näihin tarkoituksiin perustuu pääsääntöisesti asiakas- tai vastaavaan suhteeseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin oikeutettuihin etuihimme.

Meillä on lisäksi oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja mahdollisten väärinkäytösten ehkäisyyn ja selvittämiseen ja lakisääteisten velvoitteiden, kuten kuluttajansuojasääntelyn ja arpajaislainsäädännön noudattamisen osoittamiseen ja oikeuksien puolustamiseen.

Markkinointi

Me ja markkinointikumppanimme olemme sinuun yhteydessä kertoaksemme uusista tuotteista, palveluista tai eduista, jos olet antanut siihen suostumuksesi, tai asiakkuutesi tai asemasi perusteella.

Käytämme henkilötietojasi relevantin sisällön tarjoamiseen ja tarjonnan räätälöimiseen. Saatamme esimerkiksi antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa.
Kun soitamme sinulle suoramarkkinointitarkoituksissa tallennamme puhelut palvelutapahtumien todentamista, asiakaspalvelun ja myyntityön laadun kehittämistä varten sekä asiakkaan etujen ja kuluttajansuojan varmistamiseksi.

Suomessa on lain mukaan käytössä ns. jälkivahvistuskäytäntö, jonka mukaan yksityisasiakkaan on vahvistettava tilaussopimus kirjallisesti, jotta tilaus tulee voimaan. Uuden tilausvahvistuskäytännön tavoitteena on entisestään parantaa puhelinmyynnin laatua ja luotettavuutta.

Suoramarkkinointi sähköisiä kanavia käyttäen vaatii tietyissä tilanteissa suostumustasi. Huomioithan, että kaikki suoramarkkinointitoimenpiteet eivät kuitenkaan edellytä suostumusta vaan voimme markkinoida sinulle tuotteita myös asiakassuhteeseen tai asemaasi liittyvän oikeutetun edun perusteella. Voit vastustaa suoramarkkinointia tai peruuttaa siihen liittyvän suostumuksen markkinoinnin yhteydessä antamiemme ohjeiden mukaisesti.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä tutkimustoiminta

Käsittelemme henkilötietojasi tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen, esimerkiksi tuotevalikoiman ja sisältöjen parantamiseen.

Voimme käyttää henkilötietojasi markkinatutkimusten toteuttamiseen. Kehitämme tuotteitamme ja palveluja muun muassa erilaisten kyselyiden avulla, joita lähetämme sinulle esimerkiksi tekstiviestinä, sähköpostina tai tutkimusalustalla. Kyselyiden vastauksia käytämme analytiikassa parantaaksemme palveluita ja tuotteitamme sekä kohdentaaksemme sinulle markkinointiviestintää. Henkilötietojen käsittely tähän tarkoitukseen perustuu pääsääntöisesti liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin oikeutettuihin etuihimme.

Tietoturvallisuuden varmistaminen

Käsittelemme henkilötietojasi palveluidemme ja järjestelmiemme tietoturvallisuuden varmistamiseksi esimerkiksi keräämällä tietoturva- ja muita teknisiä lokeja. Henkilötietojen käsittely tähän tarkoitukseen perustuu pääsääntöisesti tietoturvallisuudesta huolehtimiseen ja ylläpitämiseen liittyvään oikeutettu etuun sekä lakisääteinen velvollisuuteemme huolehtia tietoturvallisuuden ylläpitämisestä ja henkilötietojen suojaamisesta.

Oikeutetut edut ja vastustamisoikeus

Kun käsittelemme tietojasi oikeutettujen etujen perusteella, huolehdimme siitä, että käsittely on oikeasuhteista etuihisi nähden ja vastaa kohtuullisia odotuksiasi.

Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Ohjeet vastustamiseen annamme tämän tietosuojaselosteen kohdassa ”Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksiani?”.

MITÄ ERI TIETO­TYYPPEJÄ MINUSTA KÄSITELLÄÄN?

Piirretty henkilötietopaperi ja lukko sen päällä

Käsittelemämme henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

Perustietoja, kuten

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite,...

Piirretty henkilötietopaperi ja lukko sen päällä

Käsittelemämme henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

Perustietoja, kuten

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • kieli (suomi, ruotsi, muu)
 • suoramarkkinointivalinnat ja suostumukset
 • sinulle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
 • puhelutallenteet asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa (mikäli kyseinen puhelu tallentuu) sekä asiakaspalveluun liittyvät sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa
 • evästeet ja muut tekniset tunnistetiedot
 • tietoturvaan liittyvät ja muut tekniset lokitiedot

Allerin asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista käsitellään lisäksi seuraavia tietotyyppejä soveltuvin osin roolisi ja toimintasi perusteella.

 • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
 • rekisteröidylle kohdistetut kampanjat (mm. suoramarkkinointi, markkinointiarpajaiset sekä -kilpailut) sekä niiden käyttö
 • tieto siitä, mitkä sähköpostiosoitteet vastaanottavat viestejä, mitkä sähköpostit avataan ja mitä sähköpostissa olevia linkkejä klikataan
 • ostamiseen, maksamiseen sekä laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • henkilötunnus tarvittaessa, esimerkiksi vahvan tunnistautumisen yhteydessä
 • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot
 • tutkimustoiminnan yhteydessä vapaaehtoisesti ja tunnistettavassa muodossa annetut lisätiedot (pääsääntöisesti tutkimustulokset käsitellään anonyymisti)
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet
 • digitaalisten palveluiden käyttäjätunnukset
 • tiedot digitaalisten palveluiden käytöstä ja nähdyistä sisällöistä
 • tiedot rekisteröidyn päätelaitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähetetyistä evästeitä ja muista vastaavista toiminnoista ja niiden avulla kerätystä datasta, mikäli henkilö on tunnistettavissa näiden tietojen perusteella (esimerkiksi tietoa siitä, miten sivustoillamme näytettäviä mainoksia klikataan)
 • väärinkäytösten ja riskien selvittämiseen ja estämiseen sekä tietoturvallisuuden varmistamiseen liittyvät tiedot.

Organisaatioiden ja kumppanien edustajista käsitellään lisäksi seuraavia tietotyyppejä

 • nykyinen tai aiempi tehtävänimike tai asema organisaatiossa

Allerin tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

 • ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti)
 • syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta esim. laivayhtiö sitä edellyttää
 • matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun esim. laivayhtiö sitä edellyttää

MISTÄ LÄHTEISTÄ HENKILÖ­TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Piirretty tabletti-laite, jota kädet pitelevät

Keräämme henkilötietoja mm. silloin kun tilaat meiltä lehtiä tai digitaalisia palveluita, osallistut esimerkiksi arvontoihin tai kilpailuihin, sekä luotettavista ulkoisista tietolähteistä.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas-...

Piirretty tabletti-laite, jota kädet pitelevät

Keräämme henkilötietoja mm. silloin kun tilaat meiltä lehtiä tai digitaalisia palveluita, osallistut esimerkiksi arvontoihin tai kilpailuihin, sekä luotettavista ulkoisista tietolähteistä.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa sekä suhteen aikana, kun käytät tuotteitamme ja palvelujamme. Voimme yhdistää eri aikoina ja eri kanavissa meille antamasi puhelinnumeron ja arvontaan osallistumisen yhteydessä antamasi sähköpostiosoitteen. Lahjatilausten yhteydessä saamme tietosi lahjatilauksen tekijältä.

Saamme lisäksi henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta ja organisaatioilta, jotka tarjoavat asiakas- ja markkinointirekistereihin liittyviä henkilö- ja luottotietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista tietolähteistä, kuten yritysten www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

Saamme henkilötietoja yritysten edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen pääyhteyshenkilö voi kertoa meille henkilötietoja myös muista kollegoistaan.

KENELLE HENKILÖ­TIETOJANI VOIDAAN JAKAA?

Piirretyt rakennukset, joiden välillä lentää henkilötietopapereita

Hyödynnämme toiminnassamme erilaisia kumppaneita, joille henkilötietojasi voidaan luovuttaa tilanteesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen. Luovuttaessamme henkilötietoja, otamme huomioon velvoittavan lainsäädännön...

Piirretyt rakennukset, joiden välillä lentää henkilötietopapereita

Hyödynnämme toiminnassamme erilaisia kumppaneita, joille henkilötietojasi voidaan luovuttaa tilanteesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen. Luovuttaessamme henkilötietoja, otamme huomioon velvoittavan lainsäädännön vaatimukset. Teemme kaikkien kumppaniemme kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset, joissa kumppanit sitoutuvat käsittelemään henkilötietoja turvallisesti ja luottamuksellisesti. Jaamme tietoja myös Aller-konserniin kuuluvien yritysten kesken.

Kumppanimme voivat toimia tilanteesta riippuen joko itsenäisinä rekisterinpitäjinä, jolloin kumppani itse määrittää käsittelyn tarkoitukset ja keinot tai henkilötietojen käsittelijöinä, jolloin henkilötietoja käsitellään vain Allerin määrittämiin käyttötarkoituksiin tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajien ryhmille:

IT- ja palvelutoimittajat

Hyödynnämme toiminnassamme erilaisia palvelutoimittajia. Näitä palveluita ovat muun muassa asiakaspalvelu, tutkimustoimintaan liittyvät palvelut, tapahtumapalvelut, maksupalvelupalvelut, vahvaa tunnistautumista tarjoavat palvelut, perintäpalvelut sekä erilaiset IT- ja konesalipalvelut.

Myynnin ja markkinoinnin kumppanit

Markkinointikampanjoiden ja myynnin yhteydessä siirrämme kohderyhmiin liittyviä tietoja, kuten sähköpostiosoitteita, kumppaniemme hallinnoimiin järjestelmiin, joissa kohdennamme ja lähetämme markkinointiviestintää.

Jos olet antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin myös Allerin yhteistyökumppaneiden toimesta, voidaan tietojasi luovuttaa yhteistyökumppaneille sähköisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun yhteistyökumppanin suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä tietosuojaselosteessa määrittelemiemme käyttötarkoitustemme kanssa. Luovutamme kumppaneillemme vain sovitun käyttötarkoituksen kannalta tarvittavat vähimmäistiedot sinusta (pääasiassa vain yhteystietosi). Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, ohjeet vastustamiseen annetaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa ”Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksiani?”.

Voimme jakaa tapahtumiimme osallistuvien henkilötietoja harkintamme mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi asianmukaista (esimerkiksi sidosryhmille järjestetty tapahtuma).

Väärinkäytöksiin ja lakisääteisiin velvoitteisiin ja oikeuksiin liittyen jaamme tietoja myös viranomaisille.

Toimimme lisäksi yhteisrekisterinpitäjänä Facebookin kanssa silloin, kun meillä on yhteisösivu sosiaalisen median palvelussa, kuten Twitterissä tai Facebookissa.

Meta, Twitter, TikTok ja muut somepalveluntarjoajat ovat vastuussa tarjoamiensa palvelujen (kuten Instagram ja Facebook) tietosuojasääntelyn mukaisuudesta ja tietoturvasta sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palveluissa. Käytämme somepalveluiden kautta saatuja tietoja markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelutarkoituksiin, kuten mainonnan ostamiseen ja näyttämiseen, mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen, potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseen sekä yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn.

Lisätietoja somepalveluiden henkilötietojen käsittelystä saat alla olevista tietosuojakuvauksista:

Meta (Facebook ja Instagram)

TikTok

Twitter

SIIRRETÄÄNKÖ HENKILÖ­TIETOJANI EU-­ALUEEN ULKO­PUOLELLE?

Piirretty maapallo

Käsittelemme henkilötietojasi pääosin Euroopan Unionin alueella sijaitsevissa järjestelmissä ja tietovarannoissa. Osa käyttämistämme kumppaneista tai näiden tarjoamista palveluista sijaitsee kuitenkin Euroopan talousalueen...

Piirretty maapallo

Käsittelemme henkilötietojasi pääosin Euroopan Unionin alueella sijaitsevissa järjestelmissä ja tietovarannoissa. Osa käyttämistämme kumppaneista tai näiden tarjoamista palveluista sijaitsee kuitenkin Euroopan talousalueen ulkopuolella, jolloin henkilötietojasi siirtyy myös alueen ulkopuolelle.

Siirrämme tietoja EU-alueen ulkopuolelle esimerkiksi silloin, kun henkilötietojen käsittelyssä käytettävä IT-järjestelmä tai pilvipalvelu sijaitsee ETA:n ulkopuolisella palvelimella, jolloin järjestelmässä käsiteltävät tiedot siirtyvät ETA:n ulkopuolelle.

Tilanteissa, joissa henkilötietojasi siirtyy kolmansiin maihin, toteutamme suojatoimenpiteitä, joilla eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön edellyttämä korkea henkilötietojen suojan taso säilyisi myös henkilötietojen siirtämisen jälkeen. Toimenpiteitä ovat muun muassa Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet osana kumppaneitamme velvoittavia sopimuksia. Lisäksi edellytämme asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

TEHDÄÄNKÖ HENKILÖ­TIEDOILLANI PROFILOINTIA?

Piirretty miesoletettu, jonka vieressä ajatuspilvessä datagraafeja ja -käyriäHyödynnämme analytiikkaa ja mallinnuksia, joiden lopputuloksena syntyy profilointia, jonka avulla voimme tuottaa personoituja sisältöjä tai kohdentaa markkinointiviestintää.

Hyödynnämme henkilötietojasi profilointiin eli...

Piirretty miesoletettu, jonka vieressä ajatuspilvessä datagraafeja ja -käyriäHyödynnämme analytiikkaa ja mallinnuksia, joiden lopputuloksena syntyy profilointia, jonka avulla voimme tuottaa personoituja sisältöjä tai kohdentaa markkinointiviestintää.

Hyödynnämme henkilötietojasi profilointiin eli analysoimme ja ennakoimme henkilökohtaisia mieltymyksiäsi, kiinnostuksen kohteitasi tai käyttäytymistäsi palveluissamme ja verkkosivuillamme.

Näin toimimalla pystymme palvelemaan sinua paremmin, kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme entistä enemmän asiakkaidemme toiveitasi vastaaviksi sekä kohdentamaan sisältöjä ja markkinointia mahdollisimman sopivalla tavalla.

Emme tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan vastaavia seurauksia. Harjoittamamme profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti sisältöjen personointina ja kohdennettuna mainontana poimitulle kohderyhmälle. Profilointityökaluja hyödynnetään tilausten hinnoittelussa. Asiakkaan tilauksen hinta joustaa valitun tilauspituuden, kuluvan sesongin ja tilaushistorian perusteella. Teemme profilointia oikeutetun edun perusteella, joka perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun vastaavaan suhteeseen.

KUINKA KAUAN HENKILÖ­TIETOJANI KÄSITELLÄÄN?

Piirretty kellotaulu

Eri henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyajat määräytyvät erilaisin perustein, riippuen käsittelyperusteista ja lainsäädännöstä.

Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin meillä on jokin tässä...

Piirretty kellotaulu

Eri henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyajat määräytyvät erilaisin perustein, riippuen käsittelyperusteista ja lainsäädännöstä.

Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin meillä on jokin tässä tietosuojainformaatiossa kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Eri henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyaika määräytyy seuraavin perustein:

Kuluttaja-asiakkaat

Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin olet asiakkaamme sekä päätösvuotta seuraavan neljännen vuoden loppuun.

Tämän jälkeen voimme siirtää tarpeelliset henkilötietosi markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisena asiakkaana.

Yritysasiakkaiden edustajat

Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin edustat yritysasiakastamme sekä päätösvuotta seuraavan neljännen vuoden loppuun.

Tämän jälkeen voimme siirtää tarpeelliset henkilötietosi markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisen yritysasiakkaan edustajana.

Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat ja potentiaalisten yritysasiakkaiden edustajat

Voimme käsitellä henkilötietojasi toistaiseksi niin kauan, kunnes sinusta tulee asiakas tai kunnes vaadit tietosi poistettavaksi markkinointirekisteristämme.

Sidosryhmien jäsenet

Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin olet jonkin sidosryhmän jäsen, kuten edustat yhteistyökumppaniamme, sekä päättymishetkellä kuluvan kalenterivuoden loppuun.

MITEN VOIN KÄYTTÄÄ HENKILÖ­TIETOIHINI LIITTYVIÄ OIKEUKSIA?

Piirretty nainen puhumassa puhelua headset-kuulokkeella

Voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi oheisten lomakkeiden avulla tai yksilöimällä pyyntösi ja lähettämällä sen osoitteeseen [email protected].

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa...

Piirretty nainen puhumassa puhelua headset-kuulokkeella

Voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi oheisten lomakkeiden avulla tai yksilöimällä pyyntösi ja lähettämällä sen osoitteeseen [email protected].

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Saat vastauksen pyyntöösi viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet pyyntösi. Poikkeustilanteissa voimme jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella.

Kun haluat tarkistaa tietosi tai pyytää tietojasi poistettavaksi,voit käyttää oheisia lomakkeita ja lähettää ne osoitteesen [email protected]. Muissa pyynnöissä yksilöi pyyntösi vapaamuotoisesti ja ilmoita se valitsemassasi asiakaspalvelukanavassa.

Huomioithan, että meidän on aina pystyttävä tunnistamaan tiedon / käsittelyn pyytäjä esimerkiksi nimen, osoitteen, asiakasnumeron, puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen avulla.

Tietosuojasääntelyn takaamat oikeudet eivät ole täysin rajoittamattomia. Emme esimerkiksi voi poistaa tietoja, jos meihin soveltuva lainsäädäntö edellyttää henkilötietojen säilyttämistä. Lisäksi oikeuksien laajuus riippuu siitä, mihin käsittelyperusteeseen henkilötietojesi käsittely pohjautuu, joka tarkoittaa kaikki alla olevat oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa käytettävissäsi.

 • Tietojen tarkastuspyyntö: Tarkastuspyyntölomake
 • Tietojen poistopyyntö (sis. käsittelyn vastustamisen): Poistopyyntölomake
 • Suoramarkkinoinnin vastustaminen: Ilmoita pyyntö vapaamuotoisesti, kerro millaista suoramarkkinointia (kirje, puhelin, tekstiviesti tai sähköposti) pyyntösi koskee
 • Henkilötietojen luovutuskielto yhteistyökumppaneiden kirje- ja/tai puhelinmarkkinointiin tai yhteystietojen päivityksiin: Ilmoita pyyntö vapaamuotoisesti, kerro millaista suoramarkkinointia (kirje ja/tai puhelin) pyyntösi koskee
 • Muut pyynnöt vapaamuotoisesti, yksilöi mitä pyyntösi koskee

Lähetä lomake tai yksilöity pyyntö joko sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Aller Media Oy, Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki:

 • Allerin lehtien tilaaja tai palveluiden käyttäjänä voit olla yhteydessä myös asiakaspalveluumme [email protected], puhelin 075 328 5102 (8,4 snt/min + pvm/mpm, myös jonotuksen ajan)

Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle kopion henkilötiedoista, joita käsittelemme.

b) Oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Huomioithan, ettemme voi poistaa sellaisia tietoja, joiden säilyttämiselle on edelleen olemassa perusteltu tarve, kuten lakisääteinen velvollisuus, sopimussuhde tai oikeuksien ja velvollisuuksien osoittaminen.

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

 1. kiistät meillä olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
 3. emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.

e) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvän syyn perusteella silloin, kun tietojen käsittely perustuu meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. Meillä on oikeus jatkaa henkilötietojen käsittelyä käsittelyn vastustamisesta huolimatta, jos meillä on käsittelyyn erityisen painava syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi oikeudellisen vaateen tai väärinkäytöksen selvittäminen, esittäminen tai puolustaminen.

Lisäksi sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinoinnin vastustaminen ei vaadi syytä.

f) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

g) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli henkilötiedoistasi käsitellään suostumuksesi perustella, on sinulla aina oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua välillämme, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

MITEN TÄTÄ TIETOSUOJA­INFORMAATIOTA VOIDAAN PÄIVITTÄÄ?

Päivitämme tietosuojainformaatiota tarvittaessa, esim. kehittäessämme palveluitamme tai käsittelytapojamme ja lainsäädännön muuttuessa.

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn...

Päivitämme tietosuojainformaatiota tarvittaessa, esim. kehittäessämme palveluitamme tai käsittelytapojamme ja lainsäädännön muuttuessa.

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia.

Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Jos alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä.

Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TOIMITUKSELLISIIN TARKOITUKSIIN

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä Allerilla useisiin eri tarkoituksiin. Sama henkilö voi olla esimerkiksi sekä Allerin kaupallisessa asiakasrekisterissä (mm. lehden tilaajana) että Allerin kustantamien lehtien juttujen...

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä Allerilla useisiin eri tarkoituksiin. Sama henkilö voi olla esimerkiksi sekä Allerin kaupallisessa asiakasrekisterissä (mm. lehden tilaajana) että Allerin kustantamien lehtien juttujen aiheena. Emme käytä juttujen teossa asiakasrekisteriimme sisältyviä tietoja, vaan juttuihin liittyvät tiedot kerätään itsenäisesti osana toimituksellista työtä. Toimituksellisen sisällön tekemiseen kerättyjä tietoja ei vastaavasti käytetä muihin tarkoituksiin kuin sisältöjen tekemiseen.

Henkilötietojen käsittelyä sääntelevä tietosuoja-asetus soveltuu vain rajoitetusti toimitukselliseen työhön, kuten juttujen laadintaan ja kommentointiin sekä lukijoiden tuottamiin sisältöihin (kuten uutisvihjeisiin sekä lukijoiden ottamiin kuviin sekä videoihin). Journalistit saavat käsitellä ihmisten henkilötietoja vapaammin perustuen sananvapauteen ja tiedonvälityksenvapauteen.

Toimituksellisessakin työssä henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja juttujen kohteiden kannalta läpinäkyvästi. Tiedot kerätään toimituksellista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Allerilla on rekisterinpitäjänä lakisääteinen velvollisuus huolehtia toimituksen keräämien henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta mm. erilaisin teknisin ja organisatorisin keinoin.

Rajoitukset rekisteröidyn oikeuksiin

Toimitukselliseen työhön liittyvän poikkeuksen perusteella rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia. Täten esimerkiksi oikeutta vaatia henkilötietojaan pois jutuista tai toimituksen tausta-aineistoista, taikka oikeutta tarkistaa, mitä tietoja toimitus on henkilöstä kerännyt, ei ole, kun henkilötietoja käsitellään toimituksellisia tarkoituksia varten. Lainsäätäjä on näin varmistanut, ettei tiedotusvälineiden toimintaa ja sananvapautta perusteetta rajoiteta.

ASETETAANKO SELAIMEENI EVÄSTEITÄ?

Käsi, joka ojentaa keksiä ulos tietokoneen ruudulta

Käytämme evästeitä ja muita tekniikoita digitaalisten palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja mainonnan kohdentamiseen.

Evästeiden avulla tiedämme esimerkiksi, oletko käyttänyt palvelujamme aikaisemmin. Hyödynnämme tietoja...

Käsi, joka ojentaa keksiä ulos tietokoneen ruudulta

Käytämme evästeitä ja muita tekniikoita digitaalisten palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja mainonnan kohdentamiseen.

Evästeiden avulla tiedämme esimerkiksi, oletko käyttänyt palvelujamme aikaisemmin. Hyödynnämme tietoja sivustojen toiminnan ja käyttäjäymmärryksen parantamiseksi. Tietojen avulla meidän on mahdollista kohdistaa eri käyttäjäryhmille suunnattuja sisältösuosituksia, ja siten varmistaa, että tarjoamme juuri sinua kiinnostavaa sisältöä vieraillessasi sivustoillamme. Tavoitteenamme on tarjota sinulle onnistunut asiakaskokemus.

Emme voi tunnistaa sinua evästeiden avulla, mutta tunnisteiden avulla saatua tietoa on mahdollista liittää samasta käyttäjästä muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Näistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käsittelytoimista on kerrottu tarkemmin tällä tietosuojaselosteella kohdassa (MIHIN TARKOITUKSEEN JA MILLÄ PERUSTEILLA HENKILÖTIETOJANI KÄSITELLÄÄN?).

EVÄSTE­INFORMAATIO

Piirretty matkapuhelin, jolla näkyy henkilöprofiili ja ympärillä leijuu sydämiä

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle vain käyttäjän kutsuman sivuston...

Piirretty matkapuhelin, jolla näkyy henkilöprofiili ja ympärillä leijuu sydämiä

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle vain käyttäjän kutsuman sivuston mukana.

Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle tai netissä surffailuun. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tässä evästeinformaatiossa niistä kaikista käytetään yhteisesti termiä evästeet.

Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Aller voi laskea ja tunnistaa Palvelussa vierailevat eri selaimet. Evästeiden lisäksi Aller voi käyttää muita vastaavan kaltaisia teknologioita.

Olemme luokitelleet käyttämämme evästeet eri luokkiin sen mukaan, mitä varten evästeitä käytetään. Käytämme evästeitä, jotka ovat muun muassa välttämättömiä palveluiden toimittamiseen, palvelun kehittämiseen ja palvelukokemukseen sekä mainonnan kohdentamiseen.

Esimerkkejä evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kerättävistä tiedoista ja niiden käyttötarkoituksista:

1) Sivuston ja käytetyn palvelun toiminnan kannalta välttämättömät

 • Selaimeen ja laitteeseen liittyvien tietojen tallentaminen, kuten resoluutio, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä ja IP-osoite
 • Tunnisteet, joiden avulla varmistamme tietoturvan ja ehkäisemme väärinkäytöksiä
 • Tunnistamme virheitä sivustoillamme ja palveluissamme sekä pystymme valvomaan suorituskykyä
 • Evästesuostumusten hallinnointi ja tallentaminen
 • Mainonnan ja sisällön jakelu
 • Eri laitteiden yhdistäminen toisiinsa
 • Automaattisesti lähetettävien laitetietojen käyttö laitteiden tunnistamisessa

2) Evästeet analytiikkaa, tuotekehitystä ja käyttäjäymmärryksen kehittäminen

 • Sivulataukset ja muut verkkopalvelun käyttöön liittyvät tiedot
 • Käyttäjälle kohdennetut mainokset ja markkinointisisällöt, sekä niiden klikkaukset
 • Analytiikan avulla pystymme seuraamaan esimerkiksi sivustolla kävijöiden määrää, kun yksittäinen selain on evästetietojen avulla yksilöitävissä
 • Analytiikan avulla ymmärrämme paremmin käyttäjiämme ja saamme tärkeää informaatiota tuotekehitystä

3) Mainonnan kohdentamiseen, sisältöjen näyttämiseen, sekä mainonnan sisällön mittaukseen liittyvät evästeet:

 • Tavoitteenamme on näyttää käyttäjille kiinnostavaa mainontaa. Aller ja kumppanit käyttävät tunnisteita erilaisten kohderyhmien ja mainosprofiilien muodostamiseen personoitua mainontaa varten. Tässä yhteydessä keräämme tietoja esimerkiksi kiinnostuksen kohteista, selaustiedoista ja kohdentaa mainoksia käyttäjän likimääräisen sijainnin perusteella. Käytämme kohderyhmien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös omien sivustojemme ulkopuolisilta sivustolta kerättyjä
 • Evästeiden avulla kerätään tietoja myös mm. käyttäjän toiminnasta, sivustojen tai sovellusten selaushistoriasta, kiinnostuksen kohteista, demografisista tekijöistä tai sijainnista mainosprofiilin muodostamiseksi tai muokkaamiseksi. Aller ja käyttämämme kumppanit voivat käyttää samoja profiili- ja kohderyhmätietoja kohdentaakseen mainontaa esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden perusteella.
 • Mainonnan kohdentamisen lisäksi mittaamme evästeiden ja muiden teknologioiden avulla mainonnan ja tuotettujen sisältöjen vaikuttavuutta ja tehokkuutta sen perusteella, miten käyttäjät ovat reagoineet mainontaan.

Osa evästeistä on aina päällä ja osa perustuu suostumukseesi. Katsomme, että meillä on suostumuksella käsiteltävien tietojen lisäksi oikeutettu etu käsitellä evästeiden avulla kerättyjä tietoja. Näitä oikeutettuihin etuihin perustuvia käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi:

 • Tavallisten mainosten valinta
 • Personoidun mainosprofiilin muodostaminen
 • Personoidun sisältöprofiilin muodostaminen
 • Personoidun sisällön valinta
 • Mainonnan ja sen tehokkuuden mittaaminen
 • Sisällön ja sen tehokkuuden mittaaminen
 • Markkinatutkimusten soveltaminen käyttäjäymmärryksen luomiseksi
 • Tuotekehitys
 • Tietoturva, väärinkäytösten ehkäisy ja virheiden korjaaminen

Olemme arvioineet, että yllä kuvatut käsittelytoimet eivät ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai vapauksesi kanssa. Arvioinnissa on otettu huomioon sinun ja Aller Media Oy:n keskinäinen suhde sekä annettu informaatio.

Sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa evästeiden käyttöön Allerin sivuilta löytyvän evästetyökalun avulla ja määrittämällä selaimesi evästeasetukset niin, että selaimesi estää evästeiden käytön. Huomioithan tehdessäsi muutoksia, että evästeiden rajoittaminen voi vaikuttaa verkkosivujen ja palveluidemme toimintaan.

Evästeet ja niiden hallinnointi

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa evästeiden käyttöön Allerin sivuilta löytyvän evästetyökalun avulla ja määrittämällä selaimesi evästeasetukset niin, että selaimesi estää evästeiden käytön. Huomioithan tehdessäsi muutoksia, että evästeiden rajoittaminen voi vaikuttaa verkkosivujen ja palveluidemme toimintaan.

Löydät lisätietoja käyttämistämme erilaisista evästeistä ja niiden elinkaaresta evästetyökalumme (footer) kautta:

Seiska.fi ja Katso.fi

OmaAller.fi ja Aller.fi

Käyttäjä voi halutessaan myös tyhjentää evästeet käyttämältään selaimelta säännöllisesti. Evästeiden tyhjentäminen käytännössä nollaa käyttäjätiedot, joiden perusteella esimerkiksi mainontaa on kohdennettu käyttäjälle. Evästeiden tyhjentäminen ei siten estä käyttäjätietojen keräämistä ja esimerkiksi mainonnan kohdentamista, mutta se tyhjentää tiedot, joiden perusteella mainontaa on aikaisemmin kohdennettu.

Vastaamme mielellämme evästeisiin liittyviin käyttäjien kysymyksiin, joita voi tiedustella täältä:

Aller Media Oy, Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki
Puhelin: (09) 862 17 000
Sähköposti: [email protected]