Anna brändisi persoonan ja arvojen näkyä

Brändin odotetaan nykyään reagoivan sitä ympäröivän maailman tapahtumiin ja ottavan ydinarvojensa mukaisesti kantaa. Pelkkä suunnitelmallinen viestiminen arvoista ei enää riitä. Reagoidakseen johdonmukaisesti impulsseihin brändillä on oltava ydinarvot kristallinkirkkaina ja markkinoinnin ketterää.