Allerin työnhakijoita koskeva tietosuojaseloste

Lue täältä mm. siitä, mitä tietoa keräämme, mihin tietoja käytetään, kauanko säilytämme tietoja ja kuinka voit käyttää oikeuksiasi.

Voit myös ladata työnhakijoita koskevan tietosuojaselosteemme.

REKISTERIN­PITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, kun haet meille töihin tai lähetät meille verkostoitumispyynnön.

Aller Media Oy (y-tunnus: 0872238-2) sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt.

Osoite: Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki
Puhelin: 075 328 5102
Sähköposti: [email protected]

MITÄ TARKOITAMME ERI TERMEILLÄ?

piirretty kysymysmerkki

Tietosuoja on jokaisen perusoikeus, joka turvaa oikeuksiesi toteutumista henkilö-tietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on määrätä, milloin, ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Käytämme selosteessa...

piirretty kysymysmerkki

Tietosuoja on jokaisen perusoikeus, joka turvaa oikeuksiesi toteutumista henkilö-tietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on määrätä, milloin, ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Käytämme selosteessa termejä: henkilötieto ja rekisteröity.

”Henkilötiedoilla”tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, puhelutallenteet, evästetiedot, asiakastiedot ja suoramarkkinointivalinnat. Henkilötietoja voivat olla myös sellaiset tiedot, joista ei suoraan selviä ketä yksittäistä henkilöä ne koskevat. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot.

Rekisteröity” tarkoittaa sitä henkilöä kenen henkilötietoja käsittelemme.

MIHIN TARKOITUKSIIN JA MILLÄ PERUSTEILLA HENKILÖ­TIETOJANI KÄSITELLÄÄN?

Piirretty postimies laittaa postia postilaatikkoon

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin

Rekrytointi ja työntekijän valinta

Käsittelemme tietojasi rekrytoinnin läpiviemiseksi. Käsittelemme tietojasi avointen tehtävien täyttämiseksi hakemuksen jättämisestä...

Piirretty postimies laittaa postia postilaatikkoon

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin

Rekrytointi ja työntekijän valinta

Käsittelemme tietojasi rekrytoinnin läpiviemiseksi. Käsittelemme tietojasi avointen tehtävien täyttämiseksi hakemuksen jättämisestä työntekijän tai -tekijöiden valintaan, mukaan lukien hakijoiden soveltuvuuden arviointi, yhteydenpito ja viestintä. Allerilla on rekisterinpitäjänä liiketoimintamme kehittämiseen liittyvä oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi rekrytointiprosessissa hakemuksesi perusteella. Pyydämme suostumuksesi siihen, että saamme säilyttää ja käyttää hakemustasi myös muissa rekrytoinneissa ja silloin, kun keräämme työnhakijaa koskevia tietoja muilta tahoilta, kuin hakijalta itseltään.

Työsopimuksen valmisteleminen ja tekeminen valitun tai valittujen työntekijöiden kanssa

Käsittelyn perusteena on työsopimuksen tekeminen ja sitä edeltävät toimenpiteet.

Liiketoiminnan kehittäminen

Käsittelemme henkilötietojasi liiketoimintamme kehittämiseen, kuten esimerkiksi rekrytointiprosessiemme kehittämiseen. Käsittely perustuu liiketoimintamme kehittämiseen perustuvaan oikeutettuun etuumme.

Oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen sekä työntekijän valintaan liittyvien lakisääteisten velvoitteiden osoittaminen

Käsittely perustuu Allerin oikeusturvaan liittyviin oikeutettuihin etuihin.

Vastustamisoikeus. Kun henkilötietojasi käsitellään oikeutetun edun perusteella, sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Ks. Kohta Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksiani?

MITÄ ERI TIETO­TYYPPEJÄ MINUSTA KÄSITELLÄÄN?

Piirretty henkilötietopaperi ja lukko sen päällä

Keräämme ja käsittelemme vain työnhaun ja haussa olevan tehtävän kannalta tarpeellisia tietoja.

Suosittelijoista käsittelemme seuraavia tietoja
• Etu- ja sukunimi
• Yhteystiedot
• Annetut luvat ja suositukset

Työnhakijoista...

Piirretty henkilötietopaperi ja lukko sen päällä

Keräämme ja käsittelemme vain työnhaun ja haussa olevan tehtävän kannalta tarpeellisia tietoja.

Suosittelijoista käsittelemme seuraavia tietoja
• Etu- ja sukunimi
• Yhteystiedot
• Annetut luvat ja suositukset

Työnhakijoista käsittelemme muun muassa seuraavia tietoja:

A. Perustiedot

• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
• sukupuoli
• syntymäaika tai henkilötunnus (jos hakija antaa tiedon hakemuksessaan)
• kansallisuus
• valokuva
• kielitaito
• rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
• evästeiden ja muiden samankaltaisten teknologioiden avulla kerätyt tiedot, kuten tieto tiedot IP-osoitteesta, vierailluista sivuista, vierailuun käytetystä laitteesta ja selaimesta.

B. Rekrytointiprosessiin ja työsuhteeseen liittyvät tiedot

• työhistoria
• koulutus
• suorittamasi koulutukset ja sertifikaatit
• tiedot, taidot ja asiantuntemus (esim. kielitaito, ICT-taidot)
• työhakemus ja ansioluettelo
• palkka- ja etupyynnöt
• persoonallisuus- ja soveltuvuusarvioinnin tulokset (esim. rekrytointikonsulttien kautta)
• esimerkit aiemmista töistä tai esityksistä (esim. luovien töiden portfolio)
• tulevaan työtehtävään liittyvät toivomukset ja kiinnostuksen kohteet
• rekrytointipalvelun käytön yhteydessä kertyvät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot sekä rekrytointipalvelun käyttöä koskevat lokitiedot
• suostumukset ja luvat, kuten henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset
• Linkedin-tili ja muu sosiaalisen median sisältö, jos olet sisällyttänyt tilin / sisällön hakemukseesi
• rekrytointiprosessin aikana kertyneet tiedot, kuten haastattelun yhteydessä tehdyt muistiinpanot
• suosittelijoiden nimet ja annetut suositukset
• muut rekrytointihaastattelujen aikana ja suositusten tarkistuksen yhteydessä saatavat tiedot

MISTÄ LÄHTEISTÄ HENKILÖ­TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Piirretty tabletti-laite, jota kädet pitelevät

Keräämme henkilötietojasi suoraan sinulta, esimerkiksi seuraavista lähteistä:

• verkkosivuilla olevat lomakkeet
• fyysiset lomakkeet
• puhelinkeskustelut ja muu viestintä
• haastattelut ja keskustelut
• työhakemusvideot

Voimme...

Piirretty tabletti-laite, jota kädet pitelevät

Keräämme henkilötietojasi suoraan sinulta, esimerkiksi seuraavista lähteistä:

• verkkosivuilla olevat lomakkeet
• fyysiset lomakkeet
• puhelinkeskustelut ja muu viestintä
• haastattelut ja keskustelut
• työhakemusvideot

Voimme suostumuksellasi kerätä henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi seuraavista lähteistä:

• suosittelijoiksi ilmoittamasi henkilöt
• yritykset, jotka tarjoavat rekrytointikonsultointia ja persoonallisuus- ja pätevyysarviointitestejä Aller-konsernille

KENELLE HENKILÖ­TIETOJANI VOIDAAN JAKAA?

Piirretyt rakennukset, joiden välillä lentää henkilötietopapereita

Aller-konsernin yhtiöillä on liiketoiminnan järjestämiseen liittyvä oikeutettu etu siirtää henkilötietoja Aller- konsernin sisällä sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin.

Hyödynnämme toiminnassamme myös erilaisia kumppaneita,...

Piirretyt rakennukset, joiden välillä lentää henkilötietopapereita

Aller-konsernin yhtiöillä on liiketoiminnan järjestämiseen liittyvä oikeutettu etu siirtää henkilötietoja Aller- konsernin sisällä sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin.

Hyödynnämme toiminnassamme myös erilaisia kumppaneita, joille henkilötietojasi voidaan luovuttaa tilanteesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen. Nämä henkilötietojen vastaanottajat toimivat henkilötietojen käsittelijöinä, jolloin henkilötietoja käsitellään vain Allerin määrittämissä rajoissa ja tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajien ryhmille

IT-toimittajat
Luovutamme henkilötietojasi työnhaussa käytettävien it-järjestelmien toimittajille työnhakuun liittyvien toimenpiteiden suorittamiseksi. IT-toimittajat käsittelevät tietoja vain Allerin määrittämiin tarkoituksiin.

Rekrytointi- ja soveltuvuusarviointipalvelujen tarjoajat
Rekrytointijärjestelmän tarjoaa meille ulkoinen kumppani, Teamtailor. Lisäksi rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi luovutamme henkilötietojasi henkilö- ja soveltuvuusarviointeja tuottaville tahoille. Palveluntarjoajat käsittelevät tietoja vain Allerin määrittämiin tarkoituksiin.

SIIRRETÄÄNKÖ HENKILÖ­TIETOJANI EU-­ALUEEN ULKO­PUOLELLE?

Piirretty maapallo

Käsittelemme henkilötietojasi pääosin Euroopan Unionin alueella sijaitsevissa järjestelmissä ja tietovarannoissa. Osa käyttämistämme kumppaneista tai näiden tarjoamista palveluista sijaitsee kuitenkin Euroopan talousalueen...

Piirretty maapallo

Käsittelemme henkilötietojasi pääosin Euroopan Unionin alueella sijaitsevissa järjestelmissä ja tietovarannoissa. Osa käyttämistämme kumppaneista tai näiden tarjoamista palveluista sijaitsee kuitenkin Euroopan talousalueen ulkopuolella, jolloin henkilötietojasi siirtyy myös alueen ulkopuolelle.

Siirrämme tietoja EU-alueen ulkopuolelle esimerkiksi silloin, kun henkilötietojen käsittelyssä käytettävä IT-järjestelmä tai pilvipalvelu sijaitsee ETA:n ulkopuolisella palvelimella, jolloin järjestelmässä käsiteltävät tiedot siirtyvät ETA:n ulkopuolelle.

Tilanteissa, joissa henkilötietojasi siirtyy kolmansiin maihin, toteutamme suojatoimenpiteitä, joilla eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön edellyttämä korkea henkilötietojen suojan taso säilyisi myös henkilötietojen siirtämisen jälkeen. Toimenpiteitä ovat muun muassa Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet osana kumppaneitamme velvoittavia sopimuksia. Lisäksi edellytämme asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

Käytämme rekrytoinneissa TeamTailor-rekrytointijärjestelmää. TeamTailor käyttää alihankkijoita, joiden kautta tietojasi siirtyy EU/ETA-alueen ulkopuolelle yritystä koskevien sitovien sääntöjen ja komission mallilausekkeiden perusteella. Ajankohtaisen tiedon siitä, että mitä tietoja siirretään EU/ ETA:n ulkopuolelle, mihin maihin ja millä tiedonsiirtomekanismilla löydät täältä:
https://support.teamtailor.com/en/articles/4723968-sub-processors-used-for-the-service.

KUINKA KAUAN HENKILÖ­TIETOJANI KÄSITELLÄÄN?

Piirretty kellotaulu

Käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää̈ tarpeellisina niiden käyttötarkoitusten kannalta. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään hakemusvuottasi seuraavien kahden vuoden ajan (esimerkiksi...

Piirretty kellotaulu

Käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää̈ tarpeellisina niiden käyttötarkoitusten kannalta. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään hakemusvuottasi seuraavien kahden vuoden ajan (esimerkiksi hakemus 1.10.2022 säilytetään 31.12.2024 asti. Säilytysaika perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaisiin kanneaikoihin sekä työntekijän valintaan liittyvien lakisääteisten velvoitteiden osoittamiseen.
Työnhakijaprofiilissasi voit valita, kuinka pitkään säilytämme hakemuksesi muita avoimia työpaikkoja varten. Saat muistutuksen, kun suostumuksesi on menossa umpeen.

MITEN VOIN KÄYTTÄÄ HENKILÖ­TIETOIHINI LIITTYVIÄ OIKEUKSIA?

Piirretty nainen puhumassa puhelua headset-kuulokkeella

Voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi oheisten lomakkeiden avulla tai yksilöimällä pyyntösi ja lähettämällä sen osoitteeseen [email protected]

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi...

Piirretty nainen puhumassa puhelua headset-kuulokkeella

Voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi oheisten lomakkeiden avulla tai yksilöimällä pyyntösi ja lähettämällä sen osoitteeseen [email protected]

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Saat vastauksen pyyntöösi viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet pyyntösi. Poikkeustilanteissa voimme jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella.

Kun haluat tarkistaa tietosi tai pyytää tietojasi poistettavaksi, voit käyttää oheisia lomakkeita ja lähettää ne osoitteeseen [email protected].
Huomioithan, että meidän on aina pystyttävä tunnistamaan tiedon / käsittelyn pyytäjä esimerkiksi nimen, osoitteen, asiakasnumeron, puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen avulla.

Tietosuojasääntelyn takaamat oikeudet eivät ole täysin rajoittamattomia. Emme esimerkiksi voi poistaa tietoja, jos meihin soveltuva lainsäädäntö edellyttää henkilötietojen säilyttämistä. Lisäksi oikeuksien laajuus riippuu siitä, mihin käsittelyperusteeseen henkilötietojesi käsittely pohjautuu, joka tarkoittaa kaikki alla olevat oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa käytettävissäsi.

• Tietojen tarkastuspyyntö: Tarkastuspyyntölomake
• Tietojen poistopyyntö (sis. käsittelyn vastustamisen): Poistopyyntölomake
• Muut pyynnöt vapaamuotoisesti, yksilöi mitä pyyntösi koskee

Lähetä lomake tai yksilöity pyyntö joko sähköpostitse [email protected] tai osoitteeseen Aller Media Oy, Lintulahdenkuja 10 A, 00500 Helsinki.

Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita käsittelemme.

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Huomioithan, ettemme voi poistaa sellaisia tietoja, joiden säilyttämiselle on edelleen olemassa perusteltu tarve, kuten lakisääteinen velvollisuus, sopimussuhde tai oikeuksien ja velvollisuuksien osoittaminen.

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

1. kiistät meillä olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
3. emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja odotat vastausta syrjäyttävätkö perusteemme jatkaa henkilötietojen käsittelyä sinun oikeutesi.

e) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvän syyn perusteella silloin, kun tietojen käsittely perustuu meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. Meillä on oikeus jatkaa henkilötietojen käsittelyä käsittelyn vastustamisesta huolimatta, jos meillä on käsittelyyn erityisen painava syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi oikeudellisen vaateen tai väärinkäytöksen selvittäminen, esittäminen tai puolustaminen.

f) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

g) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli henkilötietojasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla aina oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua välillämme, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

MITEN TÄTÄ TIETOSUOJA­INFORMAATIOTA VOIDAAN PÄIVITTÄÄ?

Päivitämme tietosuojainformaatiota tarvittaessa, esim. kehittäessämme palveluitamme tai käsittelytapojamme ja lainsäädännön muuttuessa.

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn...

Päivitämme tietosuojainformaatiota tarvittaessa, esim. kehittäessämme palveluitamme tai käsittelytapojamme ja lainsäädännön muuttuessa.

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Jos alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä.

Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.

EVÄSTEINFORMAATIO

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle palvelun välityksellä. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle vain käyttäjän kutsuman sivuston...

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle palvelun välityksellä. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle vain käyttäjän kutsuman sivuston mukana.

Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle tai netissä surffailuun. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tässä evästeinformaatiossa niistä kaikista käytetään yhteisesti termiä evästeet.

Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Aller voi laskea ja tunnistaa Palvelussa vierailevat eri selaimet. Evästeiden lisäksi Aller voi käyttää muita vastaavan kaltaisia teknologioita.

Olemme luokitelleet käyttämämme evästeet eri luokkiin sen mukaan, mitä varten evästeitä käytetään. Käytämme evästeitä, jotka ovat muun muassa välttämättömiä palveluiden toimittamiseen, palvelun kehittämiseen ja palvelukokemukseen sekä mainonnan kohdentamiseen.

Esimerkkejä evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kerättävistä tiedoista ja niiden käyttötarkoituksista:

1) Sivuston ja käytetyn palvelun toiminnan kannalta välttämättömät

• Selaimeen ja laitteeseen liittyvien tietojen tallentaminen, kuten resoluutio, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä ja IP-osoite
• Tunnisteet, joiden avulla varmistamme tietoturvan ja ehkäisemme väärinkäytöksiä
• Tunnistamme virheitä sivustoillamme ja palveluissamme sekä pystymme valvomaan suorituskykyä
• Evästesuostumusten hallinnointi ja tallentaminen
• Mainonnan ja sisällön jakelu
• Eri laitteiden yhdistäminen toisiinsa
• Automaattisesti lähetettävien laitetietojen käyttö laitteiden tunnistamisessa

2) Evästeet analytiikkaa, tuotekehitystä ja käyttäjäymmärryksen kehittäminen

• Sivulataukset ja muut verkkopalvelun käyttöön liittyvät tiedot
• Käyttäjälle kohdennetut mainokset ja markkinointisisällöt, sekä niiden klikkaukset
• Analytiikan avulla pystymme seuraamaan esimerkiksi sivustolla kävijöiden määrää, kun yksittäinen selain on evästetietojen avulla yksilöitävissä
• Analytiikan avulla ymmärrämme paremmin käyttäjiämme ja saamme tärkeää informaatiota tuotekehitystä

3) Mainonnan kohdentamiseen, sisältöjen näyttämiseen, sekä mainonnan sisällön mittaukseen liittyvät evästeet
• Tavoitteenamme on näyttää käyttäjille kiinnostavaa mainontaa. Aller ja kumppanit käyttävät tunnisteita erilaisten kohderyhmien ja mainosprofiilien muodostamiseen personoitua mainontaa varten. Tässä yhteydessä keräämme tietoja esimerkiksi kiinnostuksen kohteista, selaustiedoista ja kohdentaa mainoksia käyttäjän likimääräisen sijainnin perusteella. Käytämme kohderyhmien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös omien sivustojemme ulkopuolisilta sivustolta kerättyjä
• Evästeiden avulla kerätään tietoja myös mm. käyttäjän toiminnasta, sivustojen tai sovellusten selaushistoriasta, kiinnostuksen kohteista, demografisista tekijöistä tai sijainnista mainosprofiilin muodostamiseksi tai muokkaamiseksi. Aller ja käyttämämme kumppanit voivat käyttää samoja profiili- ja kohderyhmätietoja kohdentaakseen mainontaa esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden perusteella.
• Mainonnan kohdentamisen lisäksi mittaamme evästeiden ja muiden teknologioiden avulla mainonnan ja tuotettujen sisältöjen vaikuttavuutta ja tehokkuutta sen perusteella, miten käyttäjät ovat reagoineet mainontaan.

Sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa evästeiden käyttöön Allerin sivuilta löytyvän evästetyökalun avulla ja määrittämällä selaimesi evästeasetukset niin, että selaimesi estää evästeiden käytön. Huomioithan tehdessäsi muutoksia, että evästeiden rajoittaminen voi vaikuttaa verkkosivujen ja palveluidemme toimintaan.

Evästeet ja niiden hallinnointi

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa evästeiden käyttöön sivustolta löytyvän evästetyökalun avulla ja määrittämällä selaimesi evästeasetukset niin, että selaimesi estää evästeiden käytön. Huomioithan tehdessäsi muutoksia, että evästeiden rajoittaminen voi vaikuttaa verkkosivujen ja palveluidemme toimintaan.

Löydät lisätietoja käyttämistämme erilaisista evästeistä ja niiden elinkaaresta evästetyökalumme (footer: Hallitse evästeitä) kautta

Käyttäjä voi halutessaan myös tyhjentää evästeet käyttämältään selaimelta säännöllisesti. Evästeiden tyhjentäminen käytännössä nollaa käyttäjätiedot, joiden perusteella esimerkiksi mainontaa on kohdennettu käyttäjälle. Evästeiden tyhjentäminen ei siten estä käyttäjätietojen keräämistä ja esimerkiksi mainonnan kohdentamista, mutta se tyhjentää tiedot, joiden perusteella mainontaa on aikaisemmin kohdennettu.

Vastaamme mielellämme evästeisiin liittyviin käyttäjien kysymyksiin, joita voi tiedustella täältä:

Aller Media Oy, Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki
Puhelin: (09) 862 17 000
Sähköposti: [email protected]