Seiskan vastaava päätoimittaja vastaa Journalisti-lehden juttuun Seiskan työkulttuurista

Aller Media Oy:n tiedote 16.9.2022

Journalisti-lehdessä julkaistussa artikkelissa 16.9. esiintyvät anonyymit lähteet kertovat, että he ovat kokeneet Seiskan työ- ja johtamiskulttuurissa uuvuttavia piirteitä ja kritisoivat toimituksen editointitapoja. 

Seiska ei voi kommentoida yksittäisten henkilöiden työsuhdeasioita yksityisyyden suojan vuoksi.

Seiskan vastaava päätoimittaja Jari Peltomäki haluaa kuitenkin kommentoida jutussa kerrottuja asioita työkulttuurista ja toimintatavoista yleisesti.

”Journalisti-lehdessä esitetyt kommentit siitä, että Seiskassa ei noudatettaisi journalistin ohjeita, eivät pidä paikkansa. On itsestään selvää, että noudatamme niitä. Seiskassa on ammattitaitoinen, tarkka ja osaava uutisdeski, joka tekee työtään journalistin ohjeiden mukaisesti. Tekstejä ja otsikoita editoidaan normaalien journalististen prosessien mukaisesti. Toki virheitä voi tulla, ja ne korjataan asianmukaisesti”, Seiskan vastaava päätoimittaja Jari Peltomäki kommentoi.

”Viihdetoimittajan työ on vaativaa: se edellyttää hyvää paineensietokykyä, tarkkuutta ja ihmistuntemusta – unohtamatta aitoa intohimoa viihdemaailmaa kohtaan. Kaikki me olemme ihmisiä täällä ja tarvitsemme tukea, ja kyllä töissä saa tunteitakin näyttää”, Peltomäki sanoo.

”Minulle on tärkeää johtaa toimitusta niin, että toiminta on asiallista ja työntekijöillä on hyvä olla. Nyt en selkeästi ole onnistunut. Kaikki eivät ole saaneet tarvittavaa tukea, ja tätä pyydän anteeksi.  Käyn koko toimituksen ja esihenkilöiden kanssa lähipäivinä läpi sitä, millaista lisätukea he kaipaavat tässä vaativassa työssään ja jaksamisessaan”, Peltomäki kommentoi.

Seiskassa mitataan säännöllisesti henkilöstön hyvinvointia, johtamista, tiimityön sujuvuutta ja ilmapiiriä erilaisin kyselyin.

”Jos esimerkiksi hyvinvointikyselyissä ilmenee jotain huolestuttavaa, asiaan reagoidaan välittömästi ja tukea on tarjolla niin esihenkilöltä, HR:ltä, johdolta kuin työterveydestäkin. Nyt Seiskan osalta ilmi tulleista kommenteista käy kuitenkin ilmi, että emme ole onnistuneet tarjoamaan kaikille tarvittavaa tukea ja tässä on nyt kehittymisen paikka. Meidän tulee arvioida uudelleen hyvinvoinnin toimenpiteitämme ja kuunnella ihmisiä paremmin. Meillä on mahtavia ammattilaisia talo täynnä, ja haluamme taata heille hyvän työympäristön ja olosuhteet, joissa he voivat työtään tehdä kestävästi”, kommentoi Allerin toimitusjohtaja Mikael Makkonen.

Työntekijöiden tukemiseen käytetään Allerilla eri työkaluja ja käytäntöjä, joihin kuuluu laaja yhteistyö työterveyden kanssa, ennaltaehkäisevät mielen hyvinvoinnin palvelut, varhaisen välittämisen mallin käytännöt, esihenkilötyön kehittäminen, säännölliset 121-keskustelut esihenkilöiden kanssa ja panostukset osaamisen kehittämiseen.