Allerin tietosuoja­­seloste

Lue täältä mm. siitä, mitä tietoa keräämme, mihin tietoja käytetään, kauanko säilytämme tietoja ja kuinka voit käyttää oikeuksiasi.

Voit myös ladata tietosuojaselosteemme.

Our Privacy Policy in English

Kerromme tietosuojastamme lisäksi videolla:

REKISTERIN­PITÄJÄ JA TIETOSUOJA­VASTAAVA

Tämä seloste on Suomen Aller Media Oy:n kaupallisista rekistereistä.

Aller Media Oy (y-tunnus: 0872238-2) sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, [myöhemmin ”Rekisterinpitäjä”]

Osoite: Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki
Puhelin: 075 328 5102
Sähköposti: [email protected]

MITÄ TARKOITAMME ERI TERMEILLÄ?

piirretty kysymysmerkki

Käytämme selosteessa termejä: henkilötieto, rekisteröity, asiakas, potentiaalinen asiakas ja sidosryhmä.

”Henkilötiedoilla” tarkoitamme kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä...

piirretty kysymysmerkki

Käytämme selosteessa termejä: henkilötieto, rekisteröity, asiakas, potentiaalinen asiakas ja sidosryhmä.

”Henkilötiedoilla” tarkoitamme kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity”) liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite ja puhelinnumero. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, jonka voimme suoraan tai epäsuorasti tunnistaa häntä koskevien erilaisten tietojen perusteella.

”Rekisteröidyllä” tarkoitamme sitä ihmistä, kenen henkilötietoja henkilörekistereissämme käsittelemme.

”Asiakkaalla” tarkoitamme niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä ”yritys”) yhteyshenkilöitä, joiden kanssa meillä on asiakassuhde.

”Potentiaalisilla asiakkailla” tarkoitamme sellaisia kuluttajia ja yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa pyrimme luomaan asiakassuhteen.

”Sidosryhmillä” tarkoitamme sellaisia kuluttajia ja yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa meillä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja meille tuottavien yritysten edustajat) taikka muu yhteys (yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖ­TIETOJANI KÄSITELLÄÄN?

Piirretty postimies laittaa postia postilaatikkoon

Käsittelemme henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen, asiakasviestintään, asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitoon, kehittämiseen ja analysointiin, myyntiin, markkinointiin ja tutkimuksiin (sekä omien että joissain...

Piirretty postimies laittaa postia postilaatikkoon

Käsittelemme henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen, asiakasviestintään, asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitoon, kehittämiseen ja analysointiin, myyntiin, markkinointiin ja tutkimuksiin (sekä omien että joissain tapauksissa kolmansien osapuolien tuotteiden ja palveluiden osalta) sekä tuotteiden ja palveluiden  kehittämiseen.

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Tuotteiden ja palvelujen toimittaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys on esimerkiksi ostanut tuotteen tai palvelun meiltä, rekisteröitynyt käyttämään digitaalisia palvelujamme, tilannut sisältöjämme sähköpostiisi tai osallistunut tapahtumiimme.

Henkilötietoja käytetään väliseemme sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä

Voimme käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässämme, esimerkiksi lähettääksemme sinulle asiakkaana tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, muutosilmoituksia ja pyytääksemme palautetta asiakkuuteesi liittyen.

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito, kehittäminen ja analysointi

Voimme käyttää henkilötietojasi kanssasi muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, kehittämiseen ja analysointiin, kuten mm. kommunikointitapojemme parantamiseen, asiakaspalvelutoimintojen kehittämiseen sekä asiakkaille suunnattujen arvontojen toteuttamiseen.

Markkinointi

Voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Saatamme myös luovuttaa yhteystietojasi markkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneillemme. Luovuttamisesta kerrotaan lisää tämän tietosuojaselosteen kohdassa ”Kenelle henkilötietojani voidaan jakaa?”

Voimme käyttää henkilötietojasi relevantin sisällön tarjoamiseen ja tarjonnan räätälöimiseen. Saatamme esimerkiksi antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä tutkimustoiminta

Voimme käyttää henkilötietojasi tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen, esimerkiksi tuotevalikoiman ja sisältöjen parantamiseen.

Voimme käyttää henkilötietojasi markkinatutkimusten toteuttamiseen.

MILLÄ PERUSTEILLA HENKILÖ­TIETOJANI KÄSITELLÄÄN

piirretyt checkboxit "Kyllä kiitos, haluan saada..." ja "Ei kiitos" -vaihtoehdoilla

Käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella, sopimuksen tai lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi tai oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan...

piirretyt checkboxit "Kyllä kiitos, haluan saada..." ja "Ei kiitos" -vaihtoehdoilla

Käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella, sopimuksen tai lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi tai oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 

a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;

c) käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja

d) käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

 

Käsittelemme tietojasi pannaksemme täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. lehtitilauksen tai digitaalisen palvelun toteuttaminen).

Meillä ja yhteistyökumppaneillamme on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteiden ja palveluiden myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin. Oikeutetun edun perusteella voimme mm. harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä yhteystietojasi hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin. Profiloinnista lisäinformaatiota kohdassa ”Tehdääkö henkilötiedoillani profilointia?”.

Muita oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen, markkinatutkimusten toteuttaminen sekä mahdollisten väärinkäytösten ehkäiseminen ja selvittäminen.

Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat sinulle. Olemme esimerkiksi tehneet ns. tasapainotestin oikeutetun edun käyttämisestä tilanteessa, jossa käsittelemme henkilötietoja omiin tai yhteistyökumppanin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tässä testissä punnitsimme henkilötietojen käsittelyyn liittyvää omaa ja yhteistyökumppanimme etua sinun oikeuksiisi ja vapauksiin verrattuna. Tasapainotestin tuloksena päädyimme tulkintaan, ettei käsittelymme aiheuta  kohtuuttomia vaikutuksia rekisteröidyille.

Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, eikä vastustamiselle tarvitse ilmoittaa syitä. Ohjeet vastustamiseen annamme tämän tietosuojaselosteen kohdassa ”Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksiani?”.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voimme pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Esimerkiksi suoramarkkinointi sähköisiä kanavia käyttäen vaatii tietyissä tilanteissa suostumustasi. Huomioithan, että kaikki suoramarkkinointitoimenpiteet eivät kuitenkaan edellytä suostumusta. Lisäksi voit vastustaa suoramarkkinointia tai peruuttaa siihen liittyvän suostumuksen antamiemme ohjeiden mukaisesti.

Voimme käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain niin edellyttäessä.

MITÄ ERI TIETO­TYYPPEJÄ MINUSTA KÄSITELLÄÄN?

Piirretty henkilötietopaperi ja lukko sen päällä

Käsittelemme perustietoja kuten nimi, yhteystiedot ja suoramarkkinointivalinnat, osto- ja tilaustietoja kuten tilaushistoriaa, asiakasviestintää ja digitaalisten palveluiden käyttöä. Lisäksi käsittelemme yritysten edustajista...

Piirretty henkilötietopaperi ja lukko sen päällä

Käsittelemme perustietoja kuten nimi, yhteystiedot ja suoramarkkinointivalinnat, osto- ja tilaustietoja kuten tilaushistoriaa, asiakasviestintää ja digitaalisten palveluiden käyttöä. Lisäksi käsittelemme yritysten edustajista lisätietoja ja tapahtumiimme osallistumiseen liittyviä tietoja.

Keräämämme henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

 

1. Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • kieli (suomi, ruotsi, muu)
 • suoramarkkinointivalinnat
 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
 • puhelutaltioinnit asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa (mikäli kyseinen puhelu tallentuu) sekä asiakaspalveluun liittyvät sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa

2. Lisätiedot rekisterinpitäjän asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista

Rekisteröidystä voidaan käsitellä seuraavia lisätietotyyppejä soveltuvin osin rekisteröidyn roolin ja toiminnan perusteella.

 • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
 • rekisteröidylle kohdistetut kampanjat (mm. suoramarkkinointi, markkinointiarpajaiset sekä -kilpailut) sekä niiden käyttö
 • tieto siitä, mitkä sähköpostiosoitteet vastaanottavat viestejä, mitkä sähköpostit avataan ja mitä sähköpostissa olevia linkkejä klikataan
 • ostamiseen ja maksamiseen liittyvät tiedot
 • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot
 • tutkimustoiminnan yhteydessä vapaaehtoisesti ja tunnistettavassa muodossa annetut lisätiedot (pääsääntöisesti tutkimustulokset käsitellään anonyymisti)
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet
 • digitaalisten palveluiden käyttäjätunnukset
 • tiedot digitaalisten palveluiden käytöstä
 • tiedot rekisteröidyn päätelaitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähetetyistä evästeitä ja muista vastaavista toiminnoista ja niiden avulla kerätystä datasta, mikäli henkilö on tunnistettavissa näiden tietojen perusteella (esimerkiksi tietoa siitä, miten sivustoillamme näytettäviä mainoksia klikataan)

3. Lisätiedot yritysten edustajista

 • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Rekisterinpitäjän toimintaan liittyvissä työtehtävissä

4. Rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

 • ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti)
 • syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta esim. laivayhtiö sitä edellyttää
 • matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun esim. laivayhtiö sitä edellyttää

MISTÄ LÄHTEISTÄ HENKILÖ­TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Piirretty tabletti-laite, jota kädet pitelevät

Keräämme tietoja mm. silloin kun asiakas tilaa meiltä lehtiä tai digitaalisia palveluita, osallistuu esimerkiksi arvontoihin tai kilpailuihin, sekä ulkoisista tietolähteistä.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja...

Piirretty tabletti-laite, jota kädet pitelevät

Keräämme tietoja mm. silloin kun asiakas tilaa meiltä lehtiä tai digitaalisia palveluita, osallistuu esimerkiksi arvontoihin tai kilpailuihin, sekä ulkoisista tietolähteistä.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme. Voimme yhdistää eri aikoina ja eri kanavissa meille antamiasi henkilötietoja, esimerkiksi lehtitilauksen yhteydessä antamasi puhelinnumero ja Seiska Klubin liittymislomakkeessa antamasi sähköpostiosoite. Voimme täydentää sinua koskevia henkilötietoja seuraavassa kuvatuilla täydennys- ja päivityspalveluita tarjoavilta tahoilta.

Saamme lisäksi henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta ja organisaatioilta, jotka tarjoavat asiakas- ja markkinointirekistereihin liittyviä henkilö- ja luottotietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yritysten www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

Saamme henkilötietoja yritysten edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen pääyhteyshenkilö voi kertoa meille henkilötietoja myös muista kollegoistaan.

KENELLE HENKILÖ­TIETOJANI VOIDAAN JAKAA?

Piirretyt rakennukset, joiden välillä lentää henkilötietopapereita

Tietoja voidaan jakaa alihankkijoillemme mm. lehtien toimittamista varten ja erilaisten palveluiden tuottamista varten ja yhteistyökumppaneillemme mm. suoramarkkinointikampanjoiden toteuttamista varten.

Emme anna, myy tai muuten paljasta...

Piirretyt rakennukset, joiden välillä lentää henkilötietopapereita

Tietoja voidaan jakaa alihankkijoillemme mm. lehtien toimittamista varten ja erilaisten palveluiden tuottamista varten ja yhteistyökumppaneillemme mm. suoramarkkinointikampanjoiden toteuttamista varten.

Emme anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Saatamme jakaa henkilötietojasi meille palveluita suorittaville kolmansille osapuolille eli ns. henkilötietojen käsittelijöille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, markkinointi, ohjelmistopalvelut, tutkimustoiminta ja tapahtumien tuottaminen.

Saatamme jakaa henkilötietojasi avointen laskujen perimiseen liittyen, ja voimme siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Emme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen meille, tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Jaamme henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa yhdessä toteutamme projekteja, kuten tapahtumia.

Saatamme jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisiin tai niiden itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin sekä yhteystietojen päivityksiin. Jos olet antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin myös Allerin yhteistyökumppaneiden toimesta, voidaan tietojasi luovuttaa yhteistyökumppaneille myös sähköisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun yhteistyökumppanin suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä tietosuojaselosteessa määrittelemiemme käyttötarkoitustemme kanssa, ja yhteistyökumppanille luovutamme vain sovitun käyttötarkoituksen kannalta tarvittavat vähimmäistiedot sinusta (pääasiassa vain yhteystietosi). Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, ohjeet vastustamiseen annetaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa ”Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksiani?”.

Saatamme jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai liiketoimintamme siirtyessä toiselle yritykselle, sekä tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Voimme jakaa tapahtumiimme osallistuvien henkilötietoja harkintamme mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi asianmukaista (esimerkiksi sidosryhmille järjestetty tapahtuma).

Toimimme lisäksi yhteisrekisterinpitäjänä Facebookin kanssa silloin, kun meillä on sivu Facebookissa (esim. facebook.com/seiska.fi/). Näiden Facebook-sivujemme kävijätietojen osalta olemme yhteisrekisterinpitäjiä ja saat lisätietoja Facebookin tekemästä henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Keräämme yhdessä Facebookin kanssa tietoja mm. tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisujemme kommenteista sekä inbox-viesteistä ja julkaisujemme näkyvyydestä.

SIIRRETÄÄNKÖ HENKILÖ­TIETOJANI EU-­ALUEEN ULKO­PUOLELLE?

Piirretty maapallo

Saatamme siirtää tietoja palvelujen käyttömaan ulkopuolelle. Silloin varmistamme, että siirto voidaan tehdä laillisesti, tiedot on suojattu ja sopimuskumppanimme noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta.

Saatamme käyttää liiketoimintamme...

Piirretty maapallo

Saatamme siirtää tietoja palvelujen käyttömaan ulkopuolelle. Silloin varmistamme, että siirto voidaan tehdä laillisesti, tiedot on suojattu ja sopimuskumppanimme noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta.

Saatamme käyttää liiketoimintamme harjoittamisessa eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Saatamme siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.

Näissä tapauksissa varmistamme, että tietojen siirrolle on olemassa laillinen peruste ja että henkilötietosi suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja käsittelijäsopimuksia, ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

TEHDÄÄNKÖ HENKILÖ­TIEDOILLANI PROFILOINTIA?

Piirretty miesoletettu, jonka vieressä ajatuspilvessä datagraafeja ja -käyriä

Saatamme hyödyntää analytiikkaa ja mallinnuksia, joiden lopputuloksena syntyy profilointia, jonka avulla voimme tuottaa personoituja sisältöjä tai kohdentaa markkinointiviestintää.

Saatamme hyödyntää henkilötietojasi...

Piirretty miesoletettu, jonka vieressä ajatuspilvessä datagraafeja ja -käyriä

Saatamme hyödyntää analytiikkaa ja mallinnuksia, joiden lopputuloksena syntyy profilointia, jonka avulla voimme tuottaa personoituja sisältöjä tai kohdentaa markkinointiviestintää.

Saatamme hyödyntää henkilötietojasi profilointiin eli käsitellä henkilötietojasi automaattisesti ja arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, erityisesti analysoimalla tai ennakoimalla piirteitä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin mieltymyksiisi, kiinnostuksen kohteisiisi ja käyttäytymiseesi.

Näin toimimalla pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin, kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme entistä enemmän asiakkaidemme toiveita vastaaviksi sekä kohdentamaan sisältöjä ja markkinointia mahdollisimman sopivalla tavalla.

Emme tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan vastaavia seurauksia. Harjoittamamme profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti sisältöjen personointina ja kohdennettuna mainontana poimitulle kohderyhmälle.

KUINKA KAUAN HENKILÖ­TIETOJANI KÄSITELLÄÄN?

Piirretty kellotaulu

Eri henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyajat määräytyvät erilaisin perustein, riippuen käsittelyperusteista ja lainsäädännöstä.

Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin meillä on jokin tässä...

Piirretty kellotaulu

Eri henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyajat määräytyvät erilaisin perustein, riippuen käsittelyperusteista ja lainsäädännöstä.

Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin meillä on jokin tässä tietosuojainformaatiossa kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Eri henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyaika määräytyy seuraavin perustein:

Kuluttaja-asiakkaat

Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin olet asiakkaamme sekä päätösvuotta seuraavan neljännen vuoden loppuun.

Tämän jälkeen voimme siirtää tarpeelliset henkilötietosi markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisena asiakkaana.

Yritysasiakkaiden edustajat

Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin edustat yritysasiakastamme sekä päätösvuotta seuraavan neljännen vuoden loppuun.

Tämän jälkeen voimme siirtää tarpeelliset henkilötietosi markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisen yritysasiakkaan edustajana.

Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat ja potentiaalisten yritysasiakkaiden edustajat

Voimme käsitellä henkilötietojasi toistaiseksi niin kauan, kunnes sinusta tulee asiakas tai kunnes vaadit tietosi poistettavaksi markkinointirekisteristämme.

Sidosryhmien jäsenet

Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin olet jonkin sidosryhmän jäsen, kuten edustat yhteistyökumppaniamme, sekä päättymishetkellä kuluvan kalenterivuoden loppuun.

MITEN VOIN KÄYTTÄÄ HENKILÖ­TIETOIHINI LIITTYVIÄ OIKEUKSIA?

Piirretty nainen puhumassa puhelua headset-kuulokkeella

Voit harjoittaa oikeuksiasi käyttämällä oheisia lomakkeita tai yksilöimällä pyyntösi ja lähettämällä sen johonkin alla listatuista osoitteista sen mukaan mihin henkilöryhmään kuulut.

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä...

Piirretty nainen puhumassa puhelua headset-kuulokkeella

Voit harjoittaa oikeuksiasi käyttämällä oheisia lomakkeita tai yksilöimällä pyyntösi ja lähettämällä sen johonkin alla listatuista osoitteista sen mukaan mihin henkilöryhmään kuulut.

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Vastaamme pyyntöösi pääsääntöisesti kuukauden sisällä.

Voit harjoittaa oikeuksiasi lähettämällä asiakaspalveluumme pyynnön käyttämällä oheisia lomakkeita, kun haluat tarkistaa tietosi, pyytää tietojasi poistettavaksi tai vastustaa niiden käsittelyä. Muissa pyynnöissä yksilöi pyyntösi vapaamuotoisesti ja ilmoita se valitsemassasi asiakaspalvelukanavassa.

Huomioithan, että meidän on aina pystyttävä tunnistamaan tiedon / käsittelyn pyytäjä esimerkiksi nimen, osoitteen, asiakasnumeron, puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen avulla.

 • Tietojen tarkastuspyyntö: Tarkastuspyyntölomake
 • Tietojen poistopyyntö (sis. käsittelyn vastustamisen): Poistopyyntölomake
 • Suoramarkkinoinnin vastustaminen: Ilmoita pyyntö vapaamuotoisesti, kerro millaista suoramarkkinointia (kirje, puhelin, tekstiviesti tai sähköposti) pyyntösi koskee
 • Henkilötietojen luovutuskielto yhteistyökumppaneiden kirje- ja/tai puhelinmarkkinointiin tai yhteystietojen päivityksiin: Ilmoita pyyntö vapaamuotoisesti, kerro millaista suoramarkkinointia (kirje ja/tai puhelin) pyyntösi koskee
 • Muut pyynnöt vapaamuotoisesti, yksilöi mitä pyyntösi koskee

Lähetä lomake tai yksilöity pyyntö joko sähköpostitse tai osoitteeseen Aller Media Oy, Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki:

 

Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

(oikeuksien laajuus riippuu siitä, mihin käsittelyperusteeseen henkilötietojesi käsittely pohjautuu, eli kaikki alla olevat oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa käytettävissäsi)

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
 2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
 4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
 5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
 6. henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Rekisterinpitäjän digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

 1. kiistät meillä olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
 3. emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.

e) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

f) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

g) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua välillämme, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

MITEN TÄTÄ TIETOSUOJA­INFORMAATIOTA VOIDAAN PÄIVITTÄÄ?

 

Päivitämme tietosuojainformaatiota tarvittaessa, esim. kehittäessämme palveluitamme tai käsittelytapojamme ja lainsäädännön muuttuessa.

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen...

 

Päivitämme tietosuojainformaatiota tarvittaessa, esim. kehittäessämme palveluitamme tai käsittelytapojamme ja lainsäädännön muuttuessa.

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia.

Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Jos alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä.

Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.

MUITA EHTOJA

Piirretty miesoletettu istuu tietokoneen ääressä, ilmassa leijuu lakipykälän kuva

Tämän tietosuojaselosteen kattamiin rekistereihin ja niissä olevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan mm. Suomen lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta.

Jotta voimme täyttää väliseemme suhteeseen liittyvät...

Piirretty miesoletettu istuu tietokoneen ääressä, ilmassa leijuu lakipykälän kuva

Tämän tietosuojaselosteen kattamiin rekistereihin ja niissä olevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan mm. Suomen lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta.

Jotta voimme täyttää väliseemme suhteeseen liittyvät sopimusvelvoitteemme, on meidän käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja, kuten esimerkiksi lehtitilauksia ja rekisteröitymistä edellyttäviä digitaalisia palveluitamme.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TOIMITUKSELLISIIN TARKOITUKSIIN

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä Allerilla useisiin eri tarkoituksiin. Sama henkilö voi olla esimerkiksi sekä Allerin kaupallisessa asiakasrekisterissä (mm. lehden tilaajana) että Allerin kustantamien lehtien juttujen...

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä Allerilla useisiin eri tarkoituksiin. Sama henkilö voi olla esimerkiksi sekä Allerin kaupallisessa asiakasrekisterissä (mm. lehden tilaajana) että Allerin kustantamien lehtien juttujen aiheena. Emme käytä juttujen teossa asiakasrekisteriimme sisältyviä tietoja, vaan juttuihin liittyvät tiedot kerätään itsenäisesti osana toimituksellista työtä. Toimituksellisen sisällön tekemiseen kerättyjä tietoja ei vastaavasti käytetä muihin tarkoituksiin kuin sisältöjen tekemiseen.

Henkilötietojen käsittelyä sääntelevä tietosuoja-asetus soveltuu vain rajoitetusti toimitukselliseen työhön, kuten juttujen laadintaan ja kommentointiin sekä lukijoiden tuottamiin sisältöihin (kuten uutisvihjeisiin sekä lukijoiden ottamiin kuviin sekä videoihin). Journalistit saavat käsitellä ihmisten henkilötietoja vapaammin kuin muut rekisterinpitäjät, perustuen sananvapauteen ja siihen liittyvään uutisoinnin vapauteen.

Toimituksellisessakin työssä henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja juttujen kohteiden kannalta läpinäkyvästi. Tiedot kerätään tiettyä, nimenomaista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Allerilla rekisterinpitäjänä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia toimituksen keräämien henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta mm. erilaisin teknisin ja organisatorisin keinoin.

Rajoitukset rekisteröidyn oikeuksiin

Toimitukselliseen työhön liittyvän poikkeuksen perusteella rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia. Täten esimerkiksi oikeutta vaatia henkilötietojaan pois jutuista tai toimituksen tausta-aineistoista, taikka oikeutta tarkistaa, mitä tietoja toimitus on henkilöstä kerännyt, ei ole, kun henkilötietoja käsitellään toimituksellisia tarkoituksia varten. Lainsäätäjä on näin varmistanut, ettei tiedotusvälineiden toimintaa ja sananvapautta perusteetta rajoiteta.

ASETETAANKO SELAIMEENI EVÄSTEITÄ?

Käsi, joka ojentaa keksiä ulos tietokoneen ruudulta

Käytämme evästeitä ja muita tekniikoita digitaalisten palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja mainonnan kohdentamiseen.

Keräämme esimerkiksi tietoja siitä, miten käytät palveluitamme, mitä selainta käytät ja mitä palvelun...

Käsi, joka ojentaa keksiä ulos tietokoneen ruudulta

Käytämme evästeitä ja muita tekniikoita digitaalisten palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja mainonnan kohdentamiseen.

Keräämme esimerkiksi tietoja siitä, miten käytät palveluitamme, mitä selainta käytät ja mitä palvelun osioita olet selannut. Emme voi tunnistaa sinua evästeiden avulla.

Käytämme evästeitä ja muita tekniikoita digitaalisten palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja mainonnan kohdentamiseen. Keräämme esimerkiksi tietoja siitä, miten käytät palveluitamme, mitä selainta käytät ja mitä palvelun osioita olet selannut. Emme voi tunnistaa sinua evästeiden avulla.

Suurin osa käyttämistämme tekniikoista on edellytyksiä palvelun toimittamiselle ja kehittämiselle. Tarvitsemme evästeitä, jotta voimme varmistaa, että palvelumme toimii, voimme kehittää sitä entistä paremmaksi ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä.

Mainonnan kohdentamisen evästeiden käyttöön pyydämme sinulta luvan. Koemme, että nämä evästeet ovat hyödyllisiä sinulle, jotta saat sinua kiinnostavaa mainontaa.

Käytössämme on OneTrust-työkalu, jonka avulla voit hallinnoida mainonnan kohdentamiseen liittyvien evästeiden asetuksia ja ottaa ne halutessasi pois käytöstä. Asetukset evästeisiin tehdään kullakin sivustolla erikseen. Työkaluun pääset evästebannerin ja sivuston alareunasta löytyvien linkkien kautta.

EVÄSTE­INFORMAATIO

Piirretty matkapuhelin, jolla näkyy henkilöprofiili ja ympärillä leijuu sydämiä

Aller Media Oy:n digitaalisten palveluiden (”Palvelu”) välityksellä voidaan evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttämääsi päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja...

Piirretty matkapuhelin, jolla näkyy henkilöprofiili ja ympärillä leijuu sydämiä

Aller Media Oy:n digitaalisten palveluiden (”Palvelu”) välityksellä voidaan evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttämääsi päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Käyttäjää ei voida tunnistaa yksinomaan evästeiden avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla tunnistetaan yksittäisen päätelaitteen toiminta sivustolla. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön niin halutessaan.

Olemme luokitelleet käyttämämme evästeet eri luokkiin sen mukaan, mitä varten evästeitä käytetään. Käytämme evästeitä, jotka ovat muun muassa välttämättömiä palveluiden toimittamiseen, palvelun kehittämiseen ja palvelukokemukseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Eri evästetyypeistä löydät yksityiskohtaiset tiedot OneTrust-työkalumme kautta verkkosivustomme Evästeasetukset-linkistä.

Evästeet ja niiden hallinnointi

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle vain käyttäjän kutsuman sivuston mukana.

Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Aller voi laskea ja tunnistaa Palvelussa vierailevat eri selaimet. Evästeiden lisäksi Aller voi käyttää muita vastaavan kaltaisia teknologioita.

Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle tai netissä surffailuun. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tässä evästeinformaatiossa niistä kaikista käytetään yhteisesti termiä evästeet.

Käyttäjää ei voida tunnistaa yksinomaan evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatavaa tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, huomioiden tietosuojaa koskeva voimassa oleva lainsäädäntö. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan myös Allerin muuhun tietosuojainformaatioon, jossa kerrotaan tunnistettavissa olevien henkilötietojen käsittelystä.

Käyttäjä voi tehdä valintoja evästeisiin liittyen, Allerin tapauksessa OneTrust-evästetyökalun avulla. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

Käyttäjä voi halutessaan myös tyhjentää evästeet käyttämältään selaimelta säännöllisesti. Evästeiden tyhjentäminen käytännössä nollaa käyttäjätiedot, joiden perusteella esimerkiksi mainontaa on kohdennettu käyttäjälle. Evästeiden tyhjentäminen ei siten estä käyttäjätietojen keräämistä ja esimerkiksi mainonnan kohdentamista, mutta se tyhjentää tiedot, joiden perusteella mainontaa on aikaisemmin kohdennettu.

Vastaamme mielellämme evästeisiin liittyviin käyttäjien kysymyksiin, joita voi tiedustella täältä:

Aller Media Oy, Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki
Puhelin: (09) 862 17 000
Sähköposti: [email protected]