Seiska ja Katso -lehtien peruutussyykysely 2022-2023, arvonnan säännöt 8.12.2022 alkaen

1. Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestäjänä toimii Aller Media Oy, Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).

2. Arvontaan osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus
Arvontaan osallistuvat kaikki Seiska- ja/tai Katso-lehden tilauksen tietyllä aikavälillä (ks. kohta 4. Arvontapäivät) peruneet täysi-ikäiset, Seiska- ja/tai Katso-lehteä tilanneet tai vastaanottaneet (lahjatilaus) henkilöt, jotka ovat peruutuksen yhteydessä ilmoittaneet peruutussyyn. Peruutus on voinut tapahtua missä tahansa Aller Median yhteydenottokanavassa. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen.

3. Arvontapalkinto
Kohdassa 2. määriteltyjen arvontaan osallistuvien henkilöiden kesken arvotaan neljä (4) 40 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Palkinto on henkilökohtainen, ja se luovutetaan vain palkinnon voittajalle. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Voittaja vastaa itse kaikkien palkinnon käyttöön tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu arvontojen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron. Arvonnan järjestäjä ei vastaa siitä riippumattomista syistä aiheutuneista muutoksista palkintoon. Arvonnan järjestäjällä on oikeus muuttaa ilmoittamansa palkinnot korvaaviin palkintoihin, jotka vastaavat arvoltaan aiemmin ilmoitettuja palkintoja. Arvontapalkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Jos arvonnan voittajaa ei tavoiteta, tai jos arvonnan voittaja kieltäytyy vastaanottamasta palkintoa 14 vrk:n kuluessa arvonnan järjestäjän ensimmäisestä yhteydenotosta, arvonnan järjestäjällä on oikeus mitätöidä alkuperäinen arvontatulos ja suorittaa arvonta uudelleen. Tällöin alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon.

4. Arvontapäivät

Arvonta suoritetaan vuonna 2023 alla mainittuina päivinä. Kunakin arvontapäivänä arvotaan neljä (4) 40 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia:
1) Arvontapäivä 1.3.2023, arvontaan osallistuvat 1.12.2022-28.2.2023 Seiska- ja/tai Katso-lehden tilauksen peruneet ja peruutussyyn ilmoittaneet, kohdassa 2. määritellyt henkilöt

2) Arvontapäivä 1.6.2023, arvontaan osallistuvat 1.3.-31.5.2023 Seiska- ja/tai Katso-lehden tilauksen peruneet ja peruutussyyn ilmoittaneet, kohdassa 2. määritellyt henkilöt

3) Arvontapäivä 1.9.2023, arvontaan osallistuvat 1.6.-31.8.2023 Seiska- ja/tai Katso-lehden tilauksen peruneet ja peruutussyyn ilmoittaneet, kohdassa 2. määritellyt henkilöt

4) Arvontapäivä 1.12.2023, arvontaan osallistuvat 1.9.-30.11.2023 Seiska- ja/tai Katso-lehden tilauksen peruneet ja peruutussyyn ilmoittaneet, kohdassa 2. määritellyt henkilöt

5. Vastuu teknisestä ongelmasta
Arvonnan järjestäjä ei vastaa verkkokyselyyn liittyvistä tietoliikenneongelmista eikä muista teknisistä ongelmista.

6. Sääntöjen vastaiset osallistumiset
Jos arvonnan järjestäjällä on syytä epäillä arvontaan osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta arvontaan muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistujan osallistuminen.

7. Henkilötietojen käsittely
Arvontaan osallistuvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan arvonnan järjestäjän tietosuojaselostetta, ks. www.aller.fi/tietosuoja

8. Muut ehdot
Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden näiden arvonnan sääntöjen muuttamiseen.